Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.01.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:4/1987
D. No:1/1987

Yusuf H.Çatozlu ile L/şa Türk BelediyesiHükmün icrasının durdurulması – Davacılar Davalı Lefkoşa Türk Belediyesi aleyhine dava açarak hüküm aldılar –İcranın durdurulması – –Hükümlü miktarın Mahkemeye yatırılmasıH.M.U.T. E.35, N.18

İndir

17.02.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:68, 69/1986
D. No:2/1987

Halil İbrahim Göktepe ile Mehmet SüleymanTrafik kazası nedeniyle tazminat –Genel tazminat – Genel tazminatın tespitinde dikkate alınacak prensipler –Müstakbel kazanç kaybı –Tat alma hissinden mahrum olma – Tat alma hissinden mahrum olmanın takrirlerde ileri sürülmemesi.................

İndir

02.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:75/1986
D. No:3/1987

Ali Demirağ ile Hasan UluğDavaların birleştirilmesi –Birleştirilecek davaların mevzularının aynı olması gereği – Vakit ve masraf kaybını önlemek amacıyla dava mevzuları aynı olan davaların birleştirilmesi gereği.H.M.U.T. E.14, N.2

İndir

06.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:73/1986
D. No:4/1987

Yörex Marketing Ltd. ile Yunus Osman Seri Usulle yargılama (Summary Judgment) – Seri usulle hüküm talebi – Seri hüküm verilmesine ilişkin prensiplerH.M.U.T. E.18, N.1(a)

İndir

11.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:2, 3/1987
D. No:5/1987

Halil İbrahim Göktepe ile Ali Yusuf veTarfik kazası nedeniyle tazminat talebi –Müstakbel kazanç kaybı –Özel tazminat –Genel tazminat –Cinsel iktidarsızlık..............

İndir

31.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:56,57/1986
D. No:6/1987

Mehmet A. Uluçamgil ile Ahmet Beliğ Paşa VakfıKiranın tespiti – Yeni kiranın tespiti –Posta ile yapılan ödeme –Sözleşmede kira artışının belirtilmesi17/81 Kira (Den.) Yasası Md. 6

İndir

31.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:82/1986
D. No:7/1987

Michale Moore Londralı ile Akdeniz Gemicilik Ltd.Deniz Hukuku – Davanın iptali – Mahkemenin davayı iptal etme yetkisi – Teminat senedi – Davacıların dava masraflarına karşılık teminat senedi dosyalamaları –Deniz Hukuku Yetkisi altında açılan davalara Deniz Hukuku Yetkisi mevzuatının uygulanması gereği (Emrin 185.maddesi)– Yetki – Deniz Hukuku davalarında iptal yetkisi.............

İndir

07.04.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:80/1986
D. No:8/1987

M.V. “Satelith” Gem.ile Arkvar Shipping Ltd.Navlun (charterparty) sözleşmesi – Yazılı anlaşmanın mutabakatla bozulduğu ve sözlü anlaşmanın geçerli olduğu iddiası - Deniz Hukuku – Navlun sözleşmesi ––Tadilat – Tadilata ilişkin prensiplerF 263 Eşyaların Den. Taşınması Yasası .Md.6

İndir

20.04.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:78/1986
D. No:9/1987

(Küçük) Arda Kalfaoğlu’ ile. Tayfun ErdalTrafik kazası – Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Genel tazminat – Genel tazminatın tespitinde dikkate alınacak hususlar.............

İndir

21.04.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:16/1987
D. No:10/1987

Ahmet Ünsal ile Vakıflar ve Din İşleri DairesiKararın Yargıç odasında okunması –Aleniyet – Yargıç odasının halka açık ve aleni bir yer olarak kabul edilmemesi9/76 sayılı Mah. Yasası Md 75

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon