Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:90/1985
D. No:1/1986

Şener Behiç ile Lozan Nakliyat Ltd.İstinafta ek şahadet sunulması –Şahadet – İstinafta ek şahadet sunulması – İstinafta ek şahadet sunulmasına ilişkin prensipler – Uygulanması gereken test................

İndir

23.01.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:106/1985
D. No:2/1986

Ruhsan İzzet ile Mehmet TorosTahliye talebi – İhbarnamenin iadeli posta ile gönderilmesi –İhbarnamenin iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edildiğinin, iddia eden tarafından kanıtlanması gereği17/81 sayılı Kira (Den.) Yasası Md. 14(1)

İndir

31.01.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1985
D. No:3/1986

Ali Giritl ile Zihni BilgehanTahliye – İhtiyaca binaen tahliye –İspat –Müşkülat –Mali durumun tespiti – Olgularla ilgili bulgu – İlk Mahkemelerin olgulara ilişkin bulgularına Yargıtayın genellikle müdahale etmemesi17/81 Kira (Den.) Yasası Md. 7(1)(g)

İndir

06.02.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:100/1985
D. No:4/1986

Salih Hüseyin ile Resul ErdoğanTazminat – Trafik kazası nedeniyle tazminat –İstikbaldeki kazanç kaybı (Loss of future earnings) – İstikbaldeki kazanç kaybının tespitinde dikkâte alınacak hususlar..........

İndir

07.02.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:108/1985
D. No:5/1986

Mehmet Mustafa ile Tolga ÖzdamarTazminat – Trafik Kazası nedeniyle tazminat talebi –Şahadet – Şahadetin değerlendirilmesi –Olgularla ilgili bulgu – Yargıtayın İlk Mahkemelerin olgularla ilgili bulgularına genellikle müdahale etmemesi -Önlenemez kaza – Davalıların küçük Tolga’nın yola fırladığı ve kazanın önlenemez olduğu iddiası...................

İndir

20.02.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:95/1985
D. No:6/1986

Niyazi Cemali ile Ekonomi ve Maliye BakHükmün iptali – İlk Mahkemenin Davalıların gıyabında verdiği hükmün iptali ve davanın yeniden canlandırılması için yapılan istida – Usul – Hükmün ortadan kaldırılması için aranan şartlar –Adaletsizlik – Karşı tarafa telafisi imkânsız zarar verilmesi olasılığı varsa hükmü ortadan kaldırmanın doğru olmamasıH.M.U.T. E.33, N.5

İndir

20.02.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:105/1985
D. No:7/1986

Leman Sadık’ın vekili ile Hüseyin SadıkTereke İdare Memuru tayini için dava –Caveat (Tereke işlemlerinin durdurulması ihbarı) –Tereke idare memuru ––İlk Mahkemede konu edilmeyen ve istinaf ihbarnamesinde yer almayan hususları Yargıtayın karara bağlamaması. - –Vasiyetnamenin hile ile yapıldığı iddiası –Fasıl 189 Tereke. İd. Y. Md.57 , 1955 Ter. Niz.

İndir

04.03.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:91,92/1985
D. No:9/1986

Behçet Mirata ile. Mustafa Beton Tespit kararı – 1974’den önce Güney’de satılan ve dava konusu olan bir taşınmaz malın eşdeğer karşılığını almak için gerek Satıcı gerekse Alıcının müracaat etmesi -Mahkeme beyanı – Davacının Güneyde bıraktığı taşınmaz malın kendi ismine kayıtlı olduğu hususunda Mahkeme beyanı talep etmesi41/77 İTEM Yasası

İndir

04.04.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:94/1985
D. No:10/1986

Personel Yar. Koop. ile Şifa KaraderTahliye – İhtiyaca binaen tahliye –-Müşkülat – Tahliye emrinin icrasının durdurulması –Vekil – Yetkili vekil tarafından açılan dava –Vekâletnamenin yorumu17/81 Kira (Den.) Yasası Md. 7(g)

İndir

10.04.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1985
D. No:11/1986

Kemal Küfi ile Ahmet ErgörenTahsisli evin avlusuna müdahale –Sınır tespitinin yönetsel karar olması –Tahsisli avlunun sınırının tespiti – Tespitin usulsüz yapıldığı iddiası –Sınır tespitinin Fasıl 224, madde 58 mi yoksa Fasıl 96 altında mı yapılması gerektiği -Dava açma hakkı – Tahsis sahibinin dava açma hakkı olmasıFasıl 224, Fasıl 96

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon