Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:31/1982
D. No:1/1983

Hasan Elidemir ile Ahmet Şakir UmanerTahliye – Kira mukavelesinin feshi – Mütecaviz olan Davalının otel ve restorant olarak kullandığı işyerinin tahliye edilmesi istemi -Tefsir – İş binası –İş binasının tanımı.Fasıl 1 Tefsir Yasası Md.10(2)(e), 18/73

İndir

28.01.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:42/1982
D. No:2/1983

Susan Bone ile Ekrem AhmetKira sözleşmesi – Davacının yazılı bir sözleşmeyle her ay başı kira bedeli ödemek koşuluyla konutunu Davalıya kiralaması –Makul kiranın tesbiti –17/81 sayılı Yasa Md. 6.

İndir

28.01.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1982
D. No:3/1983

Şenol Rahmi ve diğeri ile Osman AyselTazminat – Trafik kazasında Davalının (küçüğün) yaralanması nedeniyle tazminat talebi – Usül – Üçüncü taraf prosedürü – Emir 10 nizam 1(2) –H.M.U.T. E.10, N.2

İndir

28.01.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:35/1982
D. No:4/1983

Celâl Özkayın ile Bakanlar KurulunuTazminat – Taşınmaz mala Devletin elkoyması nedeniyle tazminat istemi21/62 Mala El Koyma Yas. Md. 8.

İndir

03.02.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1983
D. No:5/1983

Ahmet Soyutürk ile İbrahim ErsoyZem –Tazninat – Darp fiili neticesi tazminat istemi Fasıl 148 Hak. Fiiller Yas.Md. 17

İndir

17.02.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:32/1982
D. No:8/1983

Nevzat Çelebi ile Faik TopseverTazminat – Trafik kazasında yaralanmaya neden olma nedeniyle özel ve genel tazminat –İstinaf – Davacının aldığı yaralar ve çekmiş olduğu acı ve ızdırap dikkate alındığında tespit edilen tazminatın fahiş olduğuna ilişkin istinaf – Davacının mukail istinafı - Olgularla ilgili bulgu – Yargıtayın olgulara genellikle müdahale etmemesi –...............

İndir

22.02.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:40/1982
D. No:6/1983

Netice Menteş ile Cemile H. DenerelKira ücretinin tespiti – Makul kiranın tesbiti –Bilirkişi – Bilirkişi şahadeti –Yeni kiranın başlama tarihi – Yeni kiranın başlama tarihinin istida tarihi olması gerekir – 17/81 sayılı Yasada bu konuda hüküm bulunmaması -Masraf emri – Masraf emrinin Mahkemelerin takdirine bağlı olması17/81

İndir

23.02.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1983
D. No:7/1983

Başsavcılık ile Menteş AzizSatış sözleşmesi – Davacının bir Rumdan satın aldığı arsaların adına kayededilmesi istemi –Usul – Ek şahadet – İstinafta tanık dinlenmesi7/80 Yab. Satın Alınan Mal. Kay. Yas.

İndir

03.03.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:44/1982
D. No:9/1983

Messra Hill Ltd. ile Mediterrance Impex LtdAra emri – Meni müdahale emri –İstinaf............

İndir

22.03.1983

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1982
D. No:10/1983

Ahmet Zihni ile Bakanlar KuruluTahsis – 1975 yılında Davacıya 25 dönüm narenciye bahçesinin tahsis edilmesi -.Masraf talebi – Davacının 1975-1978 yıllarında narenciye bahçesine yaptığı bakım nedeniyle masraf talebi –İhtimaller denegesi..........

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon