Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.01.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1980
D. No:1/1981

Tevfik Ali Riza ile Selma H. CahitTahliye - Esasa ilişkin tadilat - Esasa müteallik tadilat nedeniyle tahliye talebi - Olgularla ilgili bulgu18/73 Kira Kontrol (Geç. Hük.) Yasası

İndir

07.01.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1980
D. No:2/1981

Fuat Veziroğlu ile Zaman Ltd.Tadilat - Dava layihasının tadili - Tazminat davasında dava takrirleri kapandıktan sonra davalıların tadiîat talebi - Hukuk Usulû - E.25(1)H.M.U.T., E.25(1)

İndir

11.02.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:60/1980
D. No:3/1981

Gülen Akay ile Mehmet HüseyinTrafik kazası - Trafik kazası sonucu yaralanma - Yaralanma nedeniyle tazminat talebi -- 3. şahıs istidası -H.M.U.T. E.10 N.1(2)

İndir

10.03.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1981
D. No:7/1981

Şifa Reşat ile Dr. İlksen HasanTahliye emrinin icrasımn durdurulması - Davalının tahliye emrinin icrasını durdurmak için istida dosyalaması -Hukûk Usulü - Tadilât - İstidanın tadiliH.M.U.T., E.25, N.1,5

İndir

20.03.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1980
D. No:5/1981

Eğitim ve Kültür Bak.ı ile Kemal RüstemSözleşmede zaman unsuru - Zamanın sözleşmenin esasını teşkil edip etmemesi - Satış sözleşmesi - - Gecikme cezası - Teslim tarihinin geçirilmesi nedeniyle gecikme cezası talebi.Fasıl 149 Sözleşme Yasası

İndir

27.03.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1980
D. No:6/1981

Halil A. Erkan ile Tuncer AliTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Müşkülat - Tahliye emri verilmesinin verilmemesine nazaran daha büyük müşkülat yaratması...................

İndir

01.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1980
D. No:8/1981

Erbil Ratip Güman ile BaşsavılıkTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesinin nakil memur statüsündeki Davalıya ihbar göndererek konu evi tahliye etmesini istemesi..............

İndir

10.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1980
D. No:9/1981

Otoran Ltd. şirketi ile Ahmet Şakir CemalŞirketin tasfiyesine ilişkin dilekçe (petition) - Şirket tasfiyesi - (Set aside) Tasfiye dilekçesinin iptali için istida - Usul - Şirketin tasfiyesine ilişkin dilekçenin (petition) şekli ve tebliğiFasıl 113 Şirketler Yasası

İndir

13.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:9,10/1981
D. No:4/1981

Biscaya Golf Gemisi ile Uaad Co. DubaiDeniz Hukuku - Action in rem - Taşıma anlaşmasının ihlali ve yükün hasar görmesi nedeniyle tazminat talebi - Tutuklama müzekkeresi (warrant of arrest) -İstinaf - Şerh (caveat) -Geçici emir - Kıbrıs Yüksek Mahkemesi Deniz Hukuku Yetkisi "Tûzüğü - Tüzüğün 237. Maddesi 9/76 Mah Y., Md. 25. Deniz Huk.Tüz. N.. 205,246

İndir

20.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:5/1981
D. No:10/1981

Türk Bankası Ltd.ile Kemal BirgenEk ve munzam tafsilat talebi - Hukuk Usulû -Llayihalar hakkında ek tafsilat talep etme -Müdafaadan önce talep edilen ek ,tafsilatın verilmesine ilişkin prensiplerH.M.U.T. E.19, N.6

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon