Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.01.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:32/1979
D. No:1/1980

Halil Mustafa ile Mehmet Hasan SakaryalıTahliye - Davacının "esasa müteallik tadilât" nedeniyle işyeri için tahliye istemi -Peştemallık -İdari karar - Belediye tarafından verilen işyeri tadilâtı için inşaat izni - Dava sebebi -Masraf emri..........

İndir

22.01.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:35/1979
D. No:2/1980

Ramazan Aybar ile Ramazan ÇalışmazAra Emri - Tescili gerekli ortaklıklar ve 6. madde altındaki istisnaları - Hukuk Usulû - Ön itirazFasıl 116 Kol. ve Kom. Şti ve Tic. Ün.Yas, Md.5(1)

İndir

29.01.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1979
D. No:3/1980

İmar ve İskân Bak. ile Suat ErizHukuk Usulû - Bir tahliye istidasının takipsizlikten iptal edilmesi-Takipsizlik - Takipsizlikten iptal edilen bir istidanın yeniden canlandırılması veya benzer yeni bir istida dosyalanması...........

İndir

01.02.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:31/1979
D. No:4/1980

Tahir Îbrahim ile Nazif TahirVasi - Vasi tayini için istida - Şahadet -Fasıl 277 Küçükler ve Müs. Ves. Yas.

İndir

14.02.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:39/1979
D. No:5/1980

Eğitim ve Kültür Bak. ile Ahmet AzizMüsadere - Müsadereden doğan tazminat talebi - Davacıların eski eser ticareti yapması - Talep Takriri - Talep takririndeki istem dışındaki şahadete dayanarak İlk Mahkemenin hüküm vermesi................

İndir

25.02.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1980
D. No:6/1980

Ramadan Hüseyin ile Meliha AtayTazminat - Genel Tazminat - Genel tazminatın tesbiti - Özel tazminat - Öıel tazminatın tespiti - Tazminatın tespitine ilişkin ilkeler -İstinaf -.......

İndir

02.04.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1979
D. No:8/1980

Hatice Nevzat Pusat ile Yusuf MehmetGenel Tazminat - Ölenin yakınlarının almaya hak kazandıkları tazminat miktarı - Trafik kazası - Trafik kazası neticesi ölüm -.........

İndir

04.04.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:7/1980
D. No:9/1980

Ahmet Ürer ile Hüseyin KormanAra emri - Geçici ara emri verilmesine iiişkin prensipler - Meni müdahale emri - Dükkâna tasarruf..............

İndir

17.04.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:22/1980
D. No:10/1980

Demirağ Ltd. ile Ekonomi ve Maliye BakMeni müdahale emri ve zarar ziyan talebi -Geçici meni müdahale emri vermenin şartları – Tutulması istenen malın davanın esas konusu olması - Aynen ifa (Specific Performance) Prensibi -Yetki - Sözlû sözleşmelerde aynen ifa emri verilip verilememesi9/76 Mah. Yasası Md. 41(1), 37(3)

İndir

17.04.1980

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1980
D. No:12/1980

Mehmet Emin Ahmet ile Ahmet Mehmet EminTehir talebinin reddi - Takipsizlik nedeniyle davanın ret ve iptal edilmesi...........

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon