Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.11.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:23,24/1979
D. No:/

Jean Suzanna Druce ile Havva Ramadan CemilSözleşme - Taşınmaz mal satış sözleşmesi -Tazminat - Taşınmaz mal satış sözleşmesinin ihlali nedeniyle tazminat - Hukuk Usulû - Celbname ile talep takririnin tadil edilmesi –H.M.U.T. E.25, N.1

İndir

26.02.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1979
D. No:/

Amao Chemical Co. Ltd. ile Uğur Ticaret Şti Ltd,İcrayı durdurma için istida - Tek taraflı istida ile icranın durdurulması - Hükümlü borcun büyük olması halinde icrayı durdurmak için yapılan istidanın çift taraflı yapılmasına direktif verilmesi..............

İndir

20.03.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:2/1979
D. No:/

K.T.T.İ. Ltd. Şti. ile Halil SapparTehir müracaatı - Mahkemenin tehir konusunda takdir hakkı -.............

İndir

09.04.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:7/1979
D. No:/

K.T.S.İ. Hol. Şti. ile Osman Ramadanİş sözleşmesi - İş kazası - İşçi olan Davacanın asit kullanırken asidin sıçraması sonucu yaralanması -Tazminat miktarı - Tazminatın ihmalkâr şahsı ceza1andırır nitelikte olmaması-------------

İndir

27.04.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:5/1979
D. No:/

Yusuf Hasan Çoban ile Fikri HüseyinTrafik kazası – Tazminat - Yaralanmadan doğan tedavi ve seyahat giderleri – Bu paragrafa göre hayvanların da bir vasıta olarak mütalâa edilmesi -Avukat ücretleriFasıl 334 Yol Kuralları Yasası

İndir

27.04.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:6/1979
D. No:/

Taner Gardiyanoğlu ile Hasan Ahmet ÖzyıldızTrafik kazası - Katkısal kusur - Küçüklerin katkısal kusuru - Küçüklerde makul tedbir - Küçüklerin de yaşlarının gerektirdiği ölçüde makul tedbir almak zorunda olmaları...............

İndir

30.05.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:15/1979
D. No:/

Aşkan Enver ile Mustafa AliTrafik kazası - Kusur oranı – İlk Mahkemenin kazanın oluşumunda Davalı 2'nin kusuru olmadığı kanısına varması - Hukuk Usulü - Davalı 1'in hüküm kabul etmesi üzerine Davalı 2'nin kusur oranını tespit için duruşmaya devam edilmesi.............

İndir

01.06.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:17/1979
D. No:/

Tandoğan Remzi ile Hikmet KurtarıcıoğluSözleşme - Sözlü anlaşma - Şahadet - Taraflar arasında sözlü anlaşmanın varolup olmadığına ilişkin şahadet................

İndir

04.06.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1979
D. No:/

Yaşar M. Nuri ile Başsavcılıkİşgal - Konut işgali -Anayasaya aykırılık müracaatı - -Tahsis - 41/77 sayılı Yasa hükümleri -Geçici tahsisin iptali nedeniyle mütecaviz duruma gelme - Tahliye emri verilmesi -Hukuk Usulû - Talep takririnde gereksiz yere yasal hükümlerin yer alması Yabancıya ait mallar -41/77 ITEM

İndir

12.06.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1979
D. No:/

Başsavcılık ile İsmail KaragözlüEmeklilik kararı - Resmi Gazetede yayınlanan emeklilik kararı – Bu kararın geri alındığına ilişkin bildirim olmaması -................

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon