Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.01.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1977
D. No:/

Hamit Kemal İmar, İskân ve Reh. Bak.İşgal - İşyeri işgali - 32/75 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası -Şahadet -İstinaf - Masraf emri -32/75 Yab. Taş. Mal. (Kon. Ve Yön) Yasası

İndir

15.04.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:2/1977
D. No:/

Hüseyin Rifat ile Zalihe AhmetSözleşme - İcar sözleşmesi İfa -Kira-İmkânsızlık prensibinin terifi (frustratin) -................

İndir

28.04.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1977
D. No:/

Salih Ömer Pono ile Arif Mehmet HilmiSözleşme – Satış Sözleşmesi –Şahadet - Tarafların şahadeti - Hukuk Usulü - İspat külfeti - Yargıtayın İlk Mahkemenin özellikle şahitlerin veya tarafların şahadetlerinin değerlendirilmesi sonucu yaptığı olgularla ilgili bulgularına genellikle müdahalede bulunmama ilkesi.................

İndir

02.06.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:33/1977
D. No:/

Gülsün Yusuf ile Aksigorta A.Ş.Trafik Kazası - Sigorta - Trafik kazasında Davacının yaralanması - Fasıl 333 Motorlu Araçlar (Uçüncü Şahıs Sigortası) Yasası – Yasanın 10. maddesi - Estoppel - Hukuk Usulü - Dava takrirleriFasıl 333 Üçüncü Şahıs Sigotası, Md.10

İndir

15.06.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1977
D. No:/

Ramadan İbrahim ile Münür ŞükrüTrafik kazası - Kaza neticesi yaralanma - Kazadan doğan özel ve geneltazminat talebi - Mûterafik kusur -Şahadet - Dikkatsiz sürüş - Yargıtayın İlk Mahkemelerin mûterafik kusurla ilgili bulgularına ancak istisnai hallerde (İlk Mahkemenin çok ehemmiyetli bir olguyu nazarı itibara almaması, yasa veya olgular hakkında hata etmesi veya mûterafik kusur oranının bariz bir şekilde hatalı olması hallerinde) müdahale etmesi -İstinaf..................

İndir

21.06.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:7/1977
D. No:/

Şinasi Halil Başaran ile BaşsavcılıkMeni Müdahale - Ara emri istidası -................

İndir

22.06.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1977
D. No:/

Ahmet Yıldırım ile Hiybeti AhmetTrafik kazası - Kaza sonucu yaralanma - Cezadan doğan özel ve geneltazminat talebi - Müterafik kusur - Dikkatsiz sürüş.............

İndir

30.06.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1977
D. No:/

Kaptan A. Hasan ile Vakıflar ve Din İş. DairesiSözleşme - Hizmet sözleşmesi - Hukuk Usulü - Talep takriri..........

İndir

04.08.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:17/1977
D. No:/

Cypfruvex ileTopkapı Trading (Cyprus) LtdMahkeme hükmünün düzeltilmesi - Düzeltme için istida -Yetki - Mahkemenin hükmü düzeltme yetkisi ve sınırları(H.M.U.T. E.25 N.6) - Müdafaa hakkı.H.M.U.T., E.25, N.6

İndir

10.08.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1977
D. No:/

Cypfruvex ileTopkapı Trading (Cyprus) LtdŞahadet - Yetki - Yargıtayın yeni şahadet ibrazına izin verebilme yetkisi ve başlıca koşulları - Hukuk Usulü - İstinafta yeni şahadet ibrazı için istida –İstinafta şahit dinletme müracaatı Karar ...................

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon