Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.03.1975

Hukuk/istinaf
Numara:2/1975
D. No:/

Ekrem Ferdi Sarper ile Türkiye Tekel İdaresiŞirket Tasfiye İstidası - Hukuk Usulü - Ön itiraz (İptidai itiraz) - Yemin varakası – İsteğe bağlı tasfiye - Mahkemenin tasfiye emrini hangi hallerde verebileceği() - Şirketlerin özel karar alması-Şirket Hissedarı -Temsil - İştirakçi - Tefsir Kuralları -Vekâletname -Fasıl 113, Fasıl 9

İndir

29.03.1975

Hukuk/istinaf
Numara:2/1975
D. No:/

Ekrem Ferdi Sarper ile Türkiye Tekel İdaresiŞirket Tasfiye İstidası - Hukuk Usulü - Ön itiraz (İptidai itiraz) - Yemin varakası – İsteğe bağlı tasfiye - Mahkemenin tasfiye emrini hangi hallerde verebileceği() - Şirketlerin özel karar alması-Şirket Hissedarı -Temsil - İştirakçi - Tefsir Kuralları -Vekâletname -Fasıl 113, Fasıl 9

İndir

06.05.1975

Hukuk/istinaf
Numara:6/1975
D. No:/

A.M. Berberoğlu ile Ecnebi G/menkul Mal. İd.8/69 sayılı Tûrk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Ait Gayrı Menkul Malların Kontrolu (Geçici Hûkümler) Yasası - İdarecinin kira talebi -Kesin Hükûm (kaziyei muhkeme = Res Judicata) -Kaziyei Muhkeme.8/69

İndir

06.05.1975

Hukuk/istinaf
Numara:8/1975
D. No:/

Mehmet Salâhi Nâzım ile BaşsavcılıkTahliye - Ara Emri - Müstedinin ara emri istemi - Ara emri istidasının 14/60 sayılı Yasanın 32. maddesine dayanması - Ara emrinin şartları14/60 Adalet Mah. Y. Md.32

İndir

25.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:5/1975
D. No:/

Selçuk İbrahim ile Kadir Ali ve diğerleriTrafik kazası - Trafik kazasından doğan özel ve genel tazminat talebi - Hukuk Usulü - Davaların birleştirilmesi - Katkısal kusur - Katkısal kusurun ispatı - Sorumluluk - Dulluk tekaüdiyesi - Müstakbel kazançFasıl 148, Md.56, F.188, F.189

İndir

25.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:5/1975
D. No:/

Selçuk İbrahim ile Kadir Ali ve diğerleriTrafik Kazası - Kazadan doğan özel ve genel tazminat talebi - Hukuk Usulü - Davaların birleştirilmesi - Katkısal Kusur -Katkısal kusurun ispatı - Sorumluluk - Dulluk tekaüdiyesi - Mûstakbel KazançFasıl 148 , Md.56 F.188, F.189

İndir

26.07.1975

Yargıtay/hukuk
Numara:4/1975
D. No:/

Memduh Erdal ile Hüseyin H. SongurTahliye - Hukuk Usulü - Talep takriri - Peştemallık - Esasa ilişkin olgu -Esasa ilişkin olgularda eksiklikH,M.U.T. E. 19 N. 4

İndir

31.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:1/1975
D. No:/

Mustafa Uluğ ile İbrahim HüseyinKira Borcu - Tam kira - Kefilin sorumluluğu -Hukuk Usulû - Şahadet - İlk Mahkeme kararı - İspat külfeti1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

31.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:10/1975
D. No:/

Kemal Paralik ile Hidayet Faik ŞemiHukuk Usulü - Munzam tafsilât talebi - Nizamı –Tafsilât –Esasa ilişkin olgular - Munzam Tafsilât.H.M.U.T., E. 19, N. 6

İndir

09.08.1975

Hukuk/istinaf
Numara:4/1975
D. No:/

Halide Yusuf le Mustafa ReşatTahliye - İhtiyaca binaen tahliye -Hukuk Usulü - İspat külfeti - Alternatif barınak1973 Kira (Kontrol) Yasası,Md.7(1)(g), 18/73

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon