Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

Hukuk/istinaf
Numara:40/1973
D. No:/

Sıtkıye Mehmet Arif, ile Dr. Şemsi KâzımAmeliyat ve tedavi ücreti -Hukuk Usulû - Dava sebebi - Talep takririnin dava sebebi içerip içermemesi -Zamanaşımında ispat külfeti -Ek bilgi ve tafsilât eksikliği - H.M.U. Tüzüğü Emir 19 Nizam 8'e göre bunun giderilmesi - Zamanaşımı -Fasıl 9 Şahadet Yasası - Yasanın 7. maddesi - Teyit edici şahadetFasıl 149 Sözleşme Yasası

İndir

19.02.1973

Hukuk/istinaf
Numara:2/1973
D. No:/

L/şa Türk Bankası Ltd. ile Akşit M. DervişSenetten doğan alacak ve faiz. - Faiz- Faizin belli bir miktara geldiğinde durması emri - Fasıl 149 Sözleşme Yasası

İndir

02.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:14/1973
D. No:/

Fatma Sıtkı ile Lefkoşa Türk Bankası Ltd.Hukuk Uslulü – Layihalarda hata veya yanlışlık - H.M.U. T. E.25'e göre müracaatın sözlü yapılabilmesi -Tadil müracaatı - Müracaatın tamiri imkânsız bir zarara sebep olmaması gerekir.H.M.U. T. E.25

İndir

02.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:15/1973
D. No:/

Hasan Derviş ile Tahir DervişHukuk Usulû - Ara Emri - Ara emri verilebilmesi için konunun ciddi olması gerekir................

İndir

02.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:1/1973
D. No:/

Ahmet Yusuf ile Ayhan SalâhiHaksız Fiiller - Trafik kazasından doğan tazminat talebi - Özel zarar ziyan olarak kazanç kaybının hesaplanması - Hukuk Usulû - Müdafaa takriri - Genel Tazminat - İngiliz içtihatlarının dikkate alınması................

İndir

09.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:6/1973
D. No:/

Ahmet İbrahim Makinist ile Ali AbdullahHükümlü borçlu –Hukuk Usulü - İtirazname dosyalanmasını emreden karar - İstidalarda yapılacak itiraznamelerin duruşma tarihinden iki gün önce dosyalanması gereği -Hukuk Usulü – Şahadet- Ödeme kabiliyetinin araştırılmasıFasıl 6 H. M. U.Yasası, Md.86, H.M.U.T.E.48 n.4

İndir

15.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:12/1973
D. No:/

Mustafa Turgut ile Olga Van FlitnerTazminat -Dikkatsiz Araç Sürme-İhmal -Trafik Kazası - Sürücülerin mümkün olduğunca yolun sol tarafını alması gerektiği kuralı - Müterafik Kusur (Ortak Kusur).1959-62 Motorlu Taşıt Vasıtaları Nizamları

İndir

22.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1973
D. No:/

Fikri Ali Berber ile Behiye Necati Tahliye - Yeniden inşaat yapmak için tahliye talebi - Yasanın 10(c) maddesine göre tahliye talebi - Alternatif Barınak - Hukuk Usulû - Şahadet -967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

30.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:18/1973
D. No:/

Osman Mustafa ile Saydam FehmiTaksit istidası - Müstedaaleyhin Mali Durumu...............

İndir

04.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:16/1973
D. No:/

Feridun Salih ile Hüseyin Mustafa Satış Akti -Hukuk Usulü - Lâyihalar - Bir ihtilâfın bu madde kapsamına girebilmesi için tarafların Kooperstif Şirketinin üyeleri olması gerekir.Fasıl 149, Sözleşme Yasası, Md.70, Fasıl 114

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon