Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.02.1971

Hukuk/istinaf
Numara:3/1971
D. No:/

Mustafa Kenan ile Kâmil FerhatHukuk Usulû – İspat – Vekalet aktinin ispatının güç olması - Şahadet – Direkt şahadet------------

İndir

18.02.1971

Hukuk/istinaf
Numara:4/1971
D. No:/

Mehmet Arif ile Hasan SamiŞahadet - İlk Mahkemede ileri sürülmeyen şahadete İstinaf Mahkemesinde atıfta bulunulması -Ünvandaki isimde hata olduğu iddiası.............

İndir

02.03.1971

Hukuk/istinaf
Numara:2/1971
D. No:/

Burhan Nalbantoğlu, ile Ahmet SedatHukuk Usulü - Zamanaşımı - Talep takriri - Mahkeme Kararı -İstinaf Mahkemesinin Takdir Hakkı.................

İndir

18.03.1971

Hukuk/istinaf
Numara:1/1971
D. No:/

Fadıl Sami Efe ile Hasan KahramanSözleşme Hukuku - Sözlü akit - Ödeme yeri- Ödeme zamanı -Şahadet - Müdafaa takriri -Yetki İtirazı 1960 Adalet Mah. Yasası Md. 21

İndir

06.04.1971

Hukuk/istinaf
Numara:7/1971
D. No:/

Hüsamettin Tanyar ile Bilgen Hüseyin SongurTahliye - Hukuk Usulü - İhbarnamenin tebliği - İspat külfeti1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

06.05.1971

Hukuk/istinaf
Numara:8/1971
D. No:/

Halil İbrahim Muşamma ile Ahmet HamdiHukuk Usulû - İstinaf - İstinaf edenin İstinaf Mahkemesini ikna zorunluluğu - Şahadet................

İndir

20.05.1971

Hukuk/istinaf
Numara:9/1971
D. No:/

Altay O. İbrahim ile Hüseyin O. ElmazHukuk Usulû - Şahadet - Şahitlere inanıp inanmamanın İlk Mahkemenin yetkisinde olması-...............

İndir

24.05.1971

Hukuk/istinaf
Numara:6/1971
D. No:/

Ali Rifat ile Naciye VeliŞefkat senedi - Senedin sahte olduğu ve hile ile ve baskı altında yapıldığı iddiaları - Nüfuz Suistimali - Şahadet - Davalının iddialarını ispat külfetiMukavele Yasası FasıI 149

İndir

25.05.1971

Hukuk/istinaf
Numara:11/1971
D. No:/

Hazım Salih ile Pamir F. NekibzadeTaksit İstidası - Ödeme gücü -..............

İndir

09.06.1971

Hukuk/istinaf
Numara:10/1971
D. No:/

Musa H. Malyalı ile Gelir Vergisi DairesiGelir Vergisi - Ödenmeyen gelir vergilerinin ödenmesi için istida - Mahvedici (destructive) Vergi - Çifte Vergi- Emlâk vergisi ile gelir vergisinin farklı vergiler olması.31/62 Vergi Tahsil Kanunu, Md.9(6)

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon