Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

Hukuk/istinaf
Numara:9/1970
D. No:/

Kemal Hacı Faik ile Hüveylâ Osman NuriÖlümünde müstecirle birlikte ikamet eden aile ferdinin müstecir sayılabilmesi için müteveffanın dul eş bırakmaması gerektiği-1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

13.02.1970

Hukuk/istinaf
Numara:5/1970
D. No:/

Ayşe Ali ile Şaziye Ali Raci Tam kiranın ödenmesi.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

13.02.1970

Hukuk/istinaf
Numara:3/1970
D. No:/

Su İşleri D. Mes’ul Memuru ile Ayşe MuhiddinGayrimenkulün Su İşleri Dairesi tarafından mal sahiplerinin rızası olmaksızın işgal edilmesi – Normal kira1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

06.03.1970

Hukuk/istinaf
Numara:2/1970
D. No:/

Fethi Ata Dayanç ile Hüseyin FikriMahkemece emrolunan kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye emri verilmesi – İstinafa gidilmesinin icrayı dururmaması ve iptal edilmeyen mahkeme hükmünün kesin hüküm sayılması.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

09.03.1970

Hukuk/istinaf
Numara:4/1970
D. No:/

Cemal H. Yorgozlu ile Nilhan Mustafa Kiracının eve, mal sahibinin rızası olmaksızın yetkililerce yerleştirilmesi - Alel hesap ve tam kiranın miktarı1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

09.03.1970

Hukuk/istinaf
Numara:6/1970
D. No:/

Hasan İbrahim n/d Hasan Öz ile Kemal H. KalıçayUyuşulmuş fiyat – Makul fiyat – Bidayet Mahkemesi hakiminin şahitlere inanıp inanmaması....................

İndir

03.04.1970

Hukuk/istinaf
Numara:7/1970
D. No:/

Ekrem Hilmi ile Mehmet Arif Emir Çavuş1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanununun 10 (a) maddesi gereğince tahliye emri verilmesi – 21 günlük ihbar1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

07.04.1970

Hukuk/istinaf
Numara:8/1970
D. No:/

Süheylâ Said ile M.Said Aziz1967 Kira Tan. ve Murakabe Kanununun 6(2) maddesi uyarınca kiracının 21.12.1963’ten sonra ödeme kudretinin azalmaması- Tam kira ödenmesi.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

27.04.1970

Hukuk/istinaf
Numara:1/1970
D. No:/

Tahsin Ali Riza ile Dr. Ziyad İ. Hakkı Kiracının gelirinde en az yüzde on artış olması halinde kiranın artırılması – İsbat külfeti.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

26.05.1970

Hukuk/istinaf
Numara:14/1970
D. No:/

Şaziye Ali Raci ile Fatma MustafaTtam kira ve esas kiraya mahsuben ödeme.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon