Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.02.1969

Hukuk/istinaf
Numara:2/1969
D. No:/

Yekter Nazım Nurinin ile Hasan ŞahTaraflar arasında kira münasebeti olmaması- Mahkemenin tahliye emri vermekte takdir yetkisi.1967 Kira tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

04.03.1969

Hukuk/istinaf
Numara:3/1969
D. No:/

Halide Mehmet Necati ile Cevdet Hüseyin ÇağdaşKiracıların gelirinde artış olması -Yüzde on ve daha fazla gelir artışı halinde kiranın artırılmasının istenebilmesi- Kira artışının başlama tarihi.1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

27.03.1969

Hukuk/istinaf
Numara:4/1969
D. No:/

Hüseyin Mehmet Durmuş ile Fazıl PlümerKira bakiyelerinin ödenmesi- Kiracının ödeme kudretinin ısbatı- Taleb Takririnde belirtilmeyen hallerde tesbit kararı (Declaratory judgement) verebilmesi.1967, Kira Tanzim ve Murakabe Kanunu. H.M.U.T.

İndir

03.04.1969

Hukuk/istinaf
Numara:5/1969
D. No:/

Necmi Halil ile İbrahim HüseyinDavalının gelirinde yüzde on ve daha fazla artış olması- Daha önce emredilen kira miktarının artırılması.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

19.04.1969

Hukuk/istinaf
Numara:6/1969
D. No:/

M/gosa Liman İşçi. Bir. İle Mulla Emin Mustafaİsbat külfeti – Davanın tekrar dinlenmek üzere Bidayet Mahkemesine iade edilmesi – Şahadet hususunda kat’i bulgu yapılması zarureti.....................

İndir

08.05.1969

Hukuk/istinaf
Numara:9/1969
D. No:/

Ayşe Mehmet Salih ile Münevver Hüseyin1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.)Kanunun 10(e) maddesi tahtında Mahkemenin tahliye emri vermekte tadir hakkı1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

05.07.1969

Hukuk/istinaf
Numara:13/1969
D. No:/

Osman Aziz ve diğeri ile Kemal Salih1960 Adalet Mahkemeleri Kanununun 22(1) maddesi uyarınca, tek yargıcın ihtilaflı meblağ veya dava mevzuunun KL 500.-‘yı geçmediği davaya bakabilmesi.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç Hük.) Kanunu

İndir

05.07.1969

Hukuk/istinaf
Numara:16/1969
D. No:/

Ahmet Yusuf ve diğeri ile Süheyla SalimKira Muklavelesi süresi sonunda tahliye şartı1967, Kira Tanzim ve Murakabe Kanunu – Fasıl 149

İndir

08.07.1969

Hukuk/istinaf
Numara:10/1969
D. No:/

Fazıl Plümer ile Salih UzunoğluBirlikte işgal edenlerin ödeme güçleri nisbetinde kiraya katkıları.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

12.07.1969

Hukuk/istinaf
Numara:12/1969
D. No:/

Hüseyin Şonya ile İlmiye Mehmet Emin Kircılık münasebetinin tarafların davanış, konuşma ve niyetleri ile zımnen meydana gelmesi – Ödenen kiranın makul olmamakla birlikte tam kira sayılması1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Kanunu

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon