Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.02.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:1/1967
D. No:/

Lütfiye Mevlût ile Mehmet Cemal İstinaf ihbarnamesinin süresinde dosyalanması – Kiranın tespitinde hadiselerden önceki ve sonraki gelirin mukayesesinin gerekli olmadığı.Kira Tahkik Kom.Tüzüğü

İndir

10.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:8/1967
D. No:/

Zehra Mehmet ile Ekrem AhmetKiranın tesbiti – Bugünkü kazancın tesbiti.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

13.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:5/1967
D. No:/

Dr. Ziyat İbrahim Hakkı ile Dr. Tahsin BilgiçTam kira.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

15.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:4/1967
D. No:/

Nergiz Musa ve diğeri ile Dr. Naim Adiloğluİstinaf Komisyonunun bugüne kadar kira işlerinde kullandığı ölçü.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

17.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:6/1967
D. No:/

Salih Beşir ile İsmail Ahmet Müdafaanın şifahi olarak yapılabilmesi – Muadil barınak – Yerinde teftiş zabıtlarının noksanlığı – İstinaf Komisyonunun yerinde teftiş yetkisi.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

22.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:10/1967
D. No:/

Hüseyin H. Songur ile Memduh H. ErdalKiraların ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi – Komisyonun takdir hakkı – Elzem ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi – Masraflar.Kira Takdir Kom. Tüzüğü

İndir

28.04.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:9/1967
D. No:/

Cemal Hüseyin Yorgozlu ile Güven İhsan SalihKira Mukavelesi – Kiracının, askeri maksatlarla devralınan dairenin yanındaki daireye nakledilmesi ve icar mukavelesinin aynen bu daire için geçerli olması – Kanuni kiracı – Maaşlardaki kısmı düzelme nedeniyle kiranın artırılması.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

01.05.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:11/1967
D. No:/

Hatice Fuat Bey ile Saluh Beşir ve diğeriMütecevizin durumu – Müstedialeyhlerin boş ve yerleşebilecekleri müsait meskenleri olması.Kira Tahkik Kom.Tüzüğü

İndir

05.05.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:12/1967
D. No:/

Kâzım H. Yeten İle Mustafa Ahmet Alel hesap ödeme hususunda anlaşmanın esas mukavele karşısında durumu – Tahliye talebi.Kira Tahkik Kom. Tüzüğü

İndir

22.05.1967

Hukuk/kira/istinaf
Numara:24/1967
D. No:/

Fuat Mehmet ile Lefkoşa Türk BelediyesiKiranın başlangıç tarihi – Kira Tahkik Kmisyonu’nun kiranın başlangıç tarihini tesbitte takdir hakkı.Kira Tahkik Komisyonu Tüzüğü

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon