Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:31/2018
D. No:10/2019

Craig Michael Barnett ile KKTC Başsavcısı arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullarFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası- Md.68 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 12 24(1)(a)(2)(A)(3)(B)(3)(C)(3)- 21/1973 Uyuşturucu maddeler Nizamnamesi - Md.2 3 4(1) 5 8 11 25

İndir

31.05.2019

Yargıtay/ceza
Numara:73/2018
D. No:8/2019

KKTC Başsavcısı ile Murat Kasım Panoğlu arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - küçüğün rızasının hafifletici bir sebep olmaması - küçüğün rızasının 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçunda suçun bir unsuru olmamasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md.143A(1)(A)(B)149 152(1)153(1)(A) 154(1)

İndir

23.05.2019

Yargıtay/ceza
Numara:16 - 17/2019
D. No:7/2019

Bulut Akacan ile KKTC Başsavcısı arasındaİlk soruşturma - ilk soruşturmanın niteliği - ilk soruşturmada şahadetin değerlendirilmesiKKTC Anayasası - Md.17(2) 139(2)- Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.2 74(1)(c) 92 93(c)(h)94 106 106A 113(1)- Fasıl 154 Ceza Yasası 4 20 231 243 - 9/1976 Mahkemeler Yasası 31(1) 39(2)

İndir

06.03.2019

Yargıtay/ceza
Numara:66/2018
D. No:6/2019

Çağın Karayusufoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlikten yararlanma koşulları - ithamnamede yer almayan tafsilat - uyuşturucu suçunun kişisel kullanım amacıyla işlenmesi28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md.3 5 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 4 24(1)(a)(2)(A)(3) - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md.3 5 25

İndir

06.02.2019

Yargıtay/ceza
Numara:70/2018
D. No:5/2019

Bilge Lord Kunduracı ile KKTC Başsavcılığı arasındaAkıl hastalığı - sanığın ithama yanıt verme yetisi - Anayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md. 1 8 17 18 148 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 11 12 203 204 205 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 62 67 68 69 70 74 91 102 111 175

İndir

30.01.2019

Yargıtay/ceza
Numara:42- 43/2017
D. No:4/2019

Nebi Kansu ile KKTC Başsavcısı arasında Soygun suçu - ceza takdiri - cezalandırma prensipleri - kamu yararı ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 82(2) 84 85 86 282 283 284 - Fasıl 159 Tecavüzi Silahlar Yasası - Md. 2 3(1)(2)

İndir

23.01.2019

Yargıtay/ceza
Numara:71/2018
D. No:3/2019

KKTC Başsavcısı ile Burak Gül arasındaBaşsavcının seri yargılama için havale (remit) yetkisi - Kaza Mahkemelerinin ceza meselelerinde yetkisi - istinafın reddiFasıl154 Ceza Yasası - Md.297 298 331 333(a)(d)(i) 334 336 339 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 2 106(A)(1)(2) 107 155(b)- 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.26 27(1)(2) 31(1)

İndir

23.01.2019

Yargıtay/ceza
Numara:11/2017
D. No:2/2019

İmam Kazğan ile KKTC Başsavcısı arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - sanık ile müşteki arasındaki yaş farkı - ilişki için çocuğa para teklif edilmesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 148 149 153(1)(A) 154(1)

İndir

23.01.2019

Yargıtay/ceza
Numara:77/2018
D. No:1/2019

Ahmet Fahri Arken ile KKTC Başsavcılığı arasında Teminat değişikliği koşulları - teminat değişikliği koşullarının gözden geçirilmesiFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 23A

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon