Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.02.2016

Yargıtay/ceza
Numara:8-9/2015
D. No:1/2016

Çiğdem Altınfincan ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlümle neticelen trafik kazası - Trafik suçlarında ceza verilirken dikkate alınacak prensipler - Ceza aleyhine istinaf - Ceza takdiri - Hafifletici ve ağırlaştırıcı faktörler.-

İndir

16.03.2016

Yargıtay/ceza
Numara:149/2015
D. No:2/2016

Memiş Şengül ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet kararına karşı istinaf - Kanunsuz uyuşturucu madde (Sentetik Cannobinoid) ithali ve tasarrufu - Suçun unsurları - 349/11 sayılı Emirnamenin kapsamı.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20. 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 2 14 ve 24(1)(a)(2)(B)(3)

İndir

23.03.2016

Yargıtay/ceza
Numara:74/2015
D. No:3/2016

Öztan Özenergün ile KKTC Başsavcısı arasındaResmi evrakta sahtekarlık suçu - Ağır Ceza Mahkemesine havalaye itiraz - İlk tahkikat - Yazılı belgelerin daktilo edilmesi - Prosedürde oluşan teknik bir hatanın havalenin iptaline neden olmaması - Usulsüzlüğün etkisi - Müdafaa engellenmedikçe veya zorlaşmadıkça usulsüzlüğün havaleyi geçersiz kılmaması - İlk tahkikat yapılmaksızın evrak üstünden havale - Mahkeme huzurundaki şahadette çelişki olması - Ağır Ceza Mahkemesine havale ile ilgili prensipler - İstem Belgesi - İstem belgesinin Sanığa verilmemiş olmasının bir eksiklik olmaması.Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.93 94 ve 106A(2)

İndir

23.03.2016

Yargıtay/ceza
Numara:78,81/2015
D. No:4/2016

Erdal Küpeli ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Suç ortağının şahadeti ile mahkumiyet - Suç ortağının şahadetinin değerlendirilmesi - Teyit edici şahadetin aranması - Tanıktan uzun süren aralıklar ile alınan ifadelere şüphe ile bakılması - Takınların inanırlığı - Gönüllü ifade - Eylemi işlemeye sevk eden nedenin çevre şahadet olarak kabul edilebilmesi - Cezalandırma prensipleri.Fas1l 57 Ateşli Silahlar Yaası - Md. 2 4(1)(3)(A) 26 27 Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.324(1) Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası - md.2 4(1)(e)(4)(d)(5)(a)

İndir

13.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:13/2014
D. No:5/2016

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Çavuşoğlu ve diğeri arasındaCeza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri- Kamu yararı- Sanığın işlediği suçların kamuyu yakından ilgilendirmesi -Ceza takdiri - Güvenin kötüye kullanılması ile ilgili bu tür ağır suçlarda ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktörlere, hafifletici faktörlerden daha fazla ağırlık verilmesi gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 331 332

İndir

20.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:100,13/2016
D. No:6/2016

Burhan Kalın ile KKTC Başsavcılığı arasındaSit alanına izinsiz müdahale - Mahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - İyi niyetli hak talebi - Cezalandırmanın amacı - Kamu yararı - Hafifletici sebepler - Cezaların şahsiliği - Yıkım emri - Özel yasa - Genel yasa.60/94 Eski Eserler Yasası - Md. 11(1) 50(2)ACÇ. Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.8

İndir

20.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:101,14/2015,2016
D. No:7/2016

Gültekin Erdoğan ile KKTC Başsavcılığı arasındaSit alanına izinsiz müdahale - İyi niyetli hak talebi - Cezalandırmanın amacı - Kamu yararı - Hafifletici sebepler- Yıkım emri.60/94 Eski Eserler Yasası - Md. 11(1) 50(2)ACÇ Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.8

İndir

20.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:160-161/2015
D. No:8/2016

Zerrin Baykara ile KKTC BaşsavcısıÖlümlü trafik kazası - Suçun unsurları - Otomatizm (automatism)-Vucudun veya herhangi bir uzvun gayri iradi kullanılması - Cezalandırma prensiplari - Cezalar arasında nispetsizlik - Cezaların orantılı olması ilkesi - Ağırlaştırıcı faktörler - Hafifletici faktörler.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

27.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:91/2014
D. No:9/2016

KKTC Başsavcısı ile Metin Kuşçu arasındaVahim zarar ve darp - Tahrik -Ceza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri - Yargıtayın müdahale edebileceği haller.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 231 243.

İndir

27.04.2016

Yargıtay/ceza
Numara:91/2015
D. No:10/2016

KKTC Başsavcısı ile Cuma Ali Kurt arasındaUyuşturusu madde ithali ve tasarrufu - Uyuşturucu suçlarında ceza takdiri - Uyuşturucu türü ve miktarı - Cezaların şahsiliği -Cezalandırma prensipleri - Kamu yararının öncelikli olması - Ağırlaştırıcı faktörler - Sosyal tahkikat raporu.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 23424(1)(a)(2)(A)(3)

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon