Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.2015

Yargıtay/ceza
Numara:42,40-41-46-47-48/2008
D. No:1/2015

Osman Bayır ve diğerleri ile KKTC BaşsavcısıMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Adam kaçırma, yaralama, öldürmeve taammüd suçları- İspat külfeti - Ceza davalarında suçun sanık tarafından işlendiğinin şüpheden ari olarak ispatlanması gereği - İspat külfetinin iddia makamında olması -Suç ortağı -Ortak amaç- Suç ortağının sorumluluğu- Şahadet- Suç ortağının şahadeti - Teyit edici şahadet- Suç ortağının şahadetinin teyit edilmesi gereği. Yargıtayın hapislik cezalarını artırması ve Sanıkları taammüden adam öldürme suçundan beraat ettirmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 21 203 204

İndir

18.03.2015

Yargıtay/ceza
Numara:2-3/2013
D. No:2/2015

Yaşar Ocak ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Ağır yaralamak suçundan hapis cezası verilmesi - Sanık cezanın fazla olduğu, Savcılık ise az olduğu nedeniyle istinaf dosyalamaları - Yargıtayın 5 yıl hapislik cezasını 3 yıla indirmesi - Ceza takdiri - Ne gibi ceza verileceği Bidayet Mahkemesinin takdirinde olması - Yargıtayın müdahale edebileceği haller - Cezalar arasında nispetsizlik - Benzer davalarda verilen cezalar arasında bir aynılık (uniformity) olması gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 20 228(a)

İndir

08.04.2015

Yargıtay/ceza
Numara:14/2015
D. No:3/2015

Hüseyin Kesekler ile KKTC Başsavcılığı arasındaCezaya karşı istinaf - Ceza takdiri - Ceza takdir yetkisinin Alt Mahkemede olması - Uyuşturucu tasarrufunda ceza takdiri - Sanığa 3 ay hapislik cezası verilmesi - Cezalar arasında nispetsizlik - Cezanın 2 aya indirilmesi.-

İndir

20.05.2015

Yargıtay/ceza
Numara:39-40-41-44-45-46/2013
D. No:4/2015

Kaan Ekrem Şatıroğlu ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu ve 2 kilo 287 gram 470 miligram ağırlığında uyuşturucunun KKTCye ihali - Ağır Ceza Mahkemesinin Sanıklara sırasıyla 7 , 7 ve 6şar yıl hapislik cezası vermesi - Cezalar arasında nispetsizlik (disparity of sentence) - Ceza takdiri - Uyuşturucunun türü ve miktarının ceza takdirinde önemli bir husus olması - Kamu yararının göz önünde bulunduurlması gereği - Uyuşturucu suçlarının yaygın olması - Ağır Ceza Mahkemesinin uyuşturucunun türü ve miktarına, ithal edildiğine, sanıkların konu suçları işlerken oynadıkları rollere ve kamu yararına yeterince ağırlık verilmediği nedeniyle, Yargıtayın Sanıklara verilen hapsilik cezalarını 2şer yıl artırması.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 23 24(1)(a)(2)(A)(3)

İndir

08.06.2015

Yargıtay/ceza
Numara:37, 52/2015
D. No:5/2015

Chukwueba Godson Iriele ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu - Uyuşturucu suçlarında ceza takdiri - Kamu menfaatinin ağırlıklı olarak dikkate alınması ve istisnai haller dışında hapislik cezası verilmesi - Bu meselede istisnai bir durumun olmaması nedeniyle Sanığa para cezası yerine hapislik cezası verilmesi - Cezaların şahsiliği ilkesi - Uyuşturucunun türü, miktarı, Sanığın suçu işlenmesindeki rolünün ceza tespitinde dikkate alınması - Ceza türünün belirlenmesinde, ihraç ihtimalinin bulunduğu hususunun dikkate alınmaması - Cezalar arasında nispetsizlik (disparity of sentence) iddiası - Yargıtayın takdir edilen cezanın fahiş veya az olmadığı bulgusu.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 24(1)(a)(2)(C)(3)

İndir

26.06.2015

Yargıtay/ceza
Numara:6/2013
D. No:6/2015

İsmet Üstüner ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Süratli araç kullanma suçu - Para cezası ve masraf emri için emir verilmesi - Masraf emri - Ceza davalarında masraf emri verilmesinde Mahkemelerin takdir yetkisi - İddia Makamının masraf talep ettiği durumlarda Sanığa da söz hakkı verilmesi gereği - İddia makamının suçun Sanık tarafından işlendiğini makul şüpheden ari ispat etmesi gereği - Sabit kameraların yasal dayanağının bulunup bulunmadığı tartışması.Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Md.5(1)(4) 21/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değ) Yasası - Md.6(1)(2)(5)

İndir

30.09.2015

Yargıtay/ceza
Numara:39/2015
D. No:7/2015

Neşe Başkan ile KKTC Başsavcısı arasındaSürüş ehliyetine el konulması - Ölümle neticelenen trafik kazası - Dava görüşülüp neticeleninceye değin sürüş ehliyetine el konulması- El konulma kararını istinaf - Kararın verildiği tarihten bugüne kadar Zanlı aleyhine dava ikame edilmediği dikkate alınarak el konulması ile ilgili tedbir kararının bu safhada kaldırılması.Faıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

07.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:69-76/2014
D. No:8/2015

Cemil Kızılbora ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlüme neden olma - İhmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp ölüme neden olma - Otomatizim - Vucudun veya herhangi bir uzvun gayrı iradi kullanılması - Başsavcının dava getirme hakkı - Ceza takdiri - Gönülü ifade.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

07.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:34-35-36-37/2013
D. No:9/2015

Mohammad Golizadeh ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Tasrrufun kanıtlanması - Tasarrufta bilme unsurunun önemi - Şahadetin değerlendirilmesi - Yeminsiz beyan - Yeminsiz beyana verilen kıymet - Yalan beyan - Mahkeme dışı yapılan yalan beyanların Sanığın suçlu olduğunu gösterebilmesi - Cezalandırma prensipleri - Birlikte Sanık ve suç ortağı - Cezalar arasında nispetsizlik- Kamu menfaati ilkesinin ceza verilirken ağırlıklı olarak dikkate alınması gerği.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.24 21/73 (63/73 ile tadil edilen) Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md.5- 25

İndir

09.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:90/2014
D. No:10/2015

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Akyol arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Uyuşturucu suçlarında ceza takdiri - Uyuşturucu türü ve miktarı - Suç ortağı - Cezalar arasında nispetsizlik - Cezalandırma prensipleri - Yargıtayın cezaya müdahale edebileceği haller.4/72 Uyuşturucu Maddeleri Yasası - Md. 2 3 12 24(1)(a)(2))(n)(3)

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon