Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.01.2012

Yargıtay/ceza
Numara:68-69-70-71-72-73/2010
D. No:1/2012

Emin Özbeyit, Hasan Nur ve Mustafa Çavga ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam öldürme - Taammüden adam öldürme - Ceza aleyhine istinaf - Sanıklar cezanın alenen fahiş olduğunu iddia ederek, Savcılık ise cezanın az olduğu iddiası ile karşılıklı istinaf dosyalamaları - İstinafların reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 21 203 204

İndir

27.01.2012

Yargıtay/ceza
Numara:40/2011
D. No:2/2012

Fatih Durdu ile KKTC Başsavcısı arasındaTutukluluk emri - Zanlının 2 ay tutuklu kalmasına emir verilmesi -Tutukluluk emrine karşı istinaf - Tutukluluk emri verilirken takip edilmesi gereken usul - İstinafın reddiFasıl 155 Ceza Usulü Yasası madde 23(A)

İndir

27.01.2012

Yargıtay/ceza
Numara:39/2011
D. No:3/2012

Mehmet Özersoy ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam kaçırmak ve şiddet tehdidinde bulunmak - Sanığın suçlarını kabul etmesi - Sanığa hapis cezları verilmesi - Sanığın takdir edilen hapis cezalarının aşikar surette fazla olduğu iddiasıyle istinaf dosyalaması - İstinafın kabul edilerek cezaların indirilmesi - Hapislik cezalarının Bidayet Mahkemesinin mahkumiyet tarihinden başlaması ve birlikte çelilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 247 250.

İndir

16.02.2012

Yargıtay/ceza
Numara:41/2011
D. No:4/2012

Hakan Karadeniz ile KKTC Başsavcısı arasındaTutukluluk emri - Teminat duruşmasında Zanlının 2 ay tutuklu kalmasına emir verilmesi - Tutukluluk emri aleyhine istinaf - Tutukluluk emri verilirken takip edilmesi gereken usul - İstinafın reddi.Fasıl 155 Ceza Usulü Yasası madde 23(A)

İndir

17.02.2012

Yargıtay/ceza
Numara:15/2012
D. No:5/2012

Yalçın şah ile KKTC Başsavcılığı arasındaTutukluluk - Tutukluluk verilirken dikkate alınacak prensipler - Tutuklulu eri- Mahkemelerin yetkisi - Mahkemenin doğal (inherent) görev ve yetkisinini adil bir şekilde yönetme yetkisi olması.Fasıl 154 Ceza Yasası Madde 205(1)(2) Fasıl 155 Ceza Usulü Yasası Madde 48 157.

İndir

28.03.2012

Yargıtay/ceza
Numara:36-37/2012
D. No:6/2012

E. A. ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde ithal ve tasarrufu - Ceza aleyhine istinaf - Uyuşturcu suçlarında ceza takdiri - Sanığa 15 günlük hapislik cezası verilmesi - Hapislik cezasının Sanık ve Başsavcılık tarafıdan istinaf edilmesi - Mukabil istinafın reddedilmesi - Sanığa takdir edilen hapislik cezasının azaltılması.-

İndir

26.04.2012

Yargıtay/ceza
Numara:2/2011
D. No:7/2012

KKTC Başsavcısı ile Kaan Dumanay arasındaAdam öldürme - Ceza aleyhine istinaf - Cezanın aşikar surette az olduğu gerekçesiyle Başsavcılığın istinafı - İstinafın kabul edilerek cezanın artırılması.Fasıl 154 Ceza Yasası Madde 205(1)(3)ve 280

İndir

15.06.2012

Yargıtay/ceza
Numara:60/2010
D. No:8/2012

Muhammer Bayrak ile KKTC Başsavcısı arasındaDoğaya aykırı cinsi münasebette bulunmaya teşebbüs (8 yaşındaki erkek çocuğu ile)- Sanığa 7 yıl hapis cezası verilmesi - Sanığın cezanın aşikar surette fazla olduğu iddiası ile istinaf dosyalaması - İstinafın reddedilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası Madde 35 152 174

İndir

08.08.2012

Yargıtay/ceza
Numara:26-27/2012
D. No:9/2012

KKTC Başsavcısı ile Yalçın Şah arasındaDarp neticesi ölüme neden olma - Mahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Sanık mahkumiyet ve takdir edilen cezanın fahiş olduğunu iddia ederek, Savcılık ise takdir edilen cezanın alenen az olduğunu iddiası ile karşılıklı istinaf dosyalamaları - Yargıtayın Sanığı adam öldürme suçundan beraat ettirmesi ancak bedensel darp suçundan mahkum etmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası Md. 205(1)(3)

İndir

23.10.2012

Yargıtay/ceza
Numara:81-82-83/2012
D. No:10/2012

Uğur Koral ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaVahim zarar ve hakiki bedensel incinme suçları - Sanıklara çeşitli hapislik cezaları verilmesi - Sanıkların hapislik cezalarının alenen fahiş olduğu iddiası ile ceza ve mahkumiyet aleyhine istinafları - İstinafın kısmen kabul edilmesi - Ceza aleyhindeki istinafın reddedilmesi - Sanıkların 1, 3 ve 6 davalardan mahkumiyetlerinin iptal edilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 4 20 231.

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon