Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.03.2011

Yargıtay/ceza
Numara:1/2011
D. No:1/2011

Ahmet Özdener ve Orçun Özdener ile Başsavcılık arasındaİstinaf süresinin uzatılması - Usul - İstinaf süresinin uzatılması için istida dosyalanması - İstinaf süresini uzatma nedenleri - İstinaf süresinin uzatılmasına ilişkin prensipler - İstidanın ret ve iptal edilmesi.Fasıl 155 Ceza Usulü Yasası madde 134 Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü E.35 n.2 E.48 n.2-9.

İndir

23.03.2011

Yargıtay/ceza
Numara:12 ve 14/2010
D. No:1/2011

Zübeyir Tilki ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu - Cezanın ağırlığı - Ceza tespitinde prensipler - Ceza aleyhine istinaf.4/72 sayılı Uyuşturucu Maddeler Yasası Madde 2324(1)(a)(2)(A)(3) 21/73 sayılı Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi madde 3 4(1).

İndir

31.03.2011

Yargıtay/ceza
Numara:10/2011
D. No:2/2011

Nermin Altunok ile KKTC Başsavcısı arasındaKasti hasar suçu - Ceza takdiri - Cezalar arasında nispetsizlik - Ceza aleyhine istinaf - İsinafın reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 324(1)

İndir

13.04.2011

Yargıtay/ceza
Numara:90/2010
D. No:4/2011

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Durak arasındaTebisizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunda ceza takdiri - Ceza aleyhine istinaf - Cezanın aşırı surette az olduğu gerekçesiyle Savcılığın kararı istinafı - İstinafın kabul edilerek cezanın artırılması.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 210 21/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası madde 9(1)(2).

İndir

13.04.2011

Yargıtay/ceza
Numara:83/2010
D. No:3/2011

KKTC Başsavcısı ile Ahmet Bomboz arasındaTrafik kazası neticesi olüme neden olma - Ceza aleyhine istinaf - Cezanın alenen az olduğu gerekçesiyle Başsavcılığın isinafı - İstinafın kabul edilerek hapislik cezasının artırılması.Fasıl 154 Ceza Yasası Madde 210.

İndir

15.04.2011

Yargıtay/ceza
Numara:19-20-22-23/2010
D. No:5/2011

Ferhat Beyoğlu ve diğeri ile KKTC Başsavcısı arasındaTaammüden adam öldürme - Taammüd unsuru - Sanıkların ve Başsavcılığın karşılıklı istinaf etmeleri.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 21 203 204.

İndir

13.05.2011

Yargıtay/ceza
Numara:102/2009
D. No:7/2011

Davoud Mehrabani ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu - Cezalar arasında nisbetsizlik - Cezanın fahiş olduğu iddiasıyle istinaf - İstinafın reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 20 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası madde 212 24.

İndir

16.05.2011

Yargıtay/ceza
Numara:11/2010
D. No:8/2011

Ali Akkuş ile KKTC Başsavcısı arasındaYakın akraba ile cinsi münasebet - Bu gibi suçlarda ceza takdiri - Ceza ve mahkumiyet aleyhine istinaf.Fasıl 154 Ceza Yasası madde 147 171(a)

İndir

14.06.2011

Yargıtay/ceza
Numara:100/2009
D. No:9/2011

Emir Ali Safa ve diğeri ile Hasan M. Bilman arasındaİzinsiz inşaat yapmak - Özel ceza davası - Özel ceza davası açma hakkı olup olmadığı tartışması - İthamnamenin iptali - İptal kararı aleyhine istinafı - İstinafın reddi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası madde 3(1)(2)(3)(4)(5) 20 - Fasıl 155 Ceza Usul Yasası madde 66.

İndir

10.07.2011

Yargıtay/ceza
Numara:37/2011
D. No:12/2011

Göksel Bulut ile KKTC Başsavcısı arasındaAlkollü araç kullanma - Sanığa 2 ay hapislik cezası verilmesi - Sanığın ceza aleyhine istinafı - Sanığın Güvenlik Kuvvetlerinde görevli olması ve 30 günden fazla hapis cezası alması halinde işini kaybetmesi - İstinafın kabul edilerek Sanığın cezasının 25 güne indirilmesi.43/91 Yol ve Trafik Suçlarının Davsız Halli ve Ceza Puanı Yasası madde 6 ve 9(4). 9/88 Yol Güvenliği Yasası madde 5 ve 11.

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon