Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.02.2002

Yargıtay/ceza
Numara:99/2001
D. No:1/2002

Bülent Ötügen ile BaşsavcılıkSahte çek düzenleme, tedavüle sürme – Sahtekarlıkla mal temini – Başkasının kimliğine bürünme – Ceza takdir yetkisiF. 154, Md.35, 297,298, 331, 333(a), 334

İndir

31.05.2002

Yargıtay/ceza
Numara:18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,34/2002
D. No:2/2002

Altan Başaran ve diğ. ile BaşsavcılıkDoğa dışı şehvet için kullanılmak – Vahim zarar – Namus ve ahlaka aykırı saldırıda bulunma – Hakiki bedensel incinmeye sebebiyet verme – Ceza takdir yetkisi – Ceza takdir edilirken kamu yararının korunması, suçluların ıslahı ve topluma kazandırılması arasında denge sağlanması – hapis cezasının istinafın Yargıtayada karar bağlandığ tarihten başlayacağı.Fasıl 154 Md.20, 152,231, 243, 247

İndir

06.06.2002

Yargıtay/ceza
Numara:10/2002
D. No:3/2002

Süleyman Arslan ile BaşsavcılıkKredi kartını dolandırmak kastı ile teavüle sürme – Ceza verilirken kamu yararının ön planda tutulması – Caydırıcı cezalar verilmesi.Fasıl 154 331, 332, 33, 336 ve 339

İndir

03.10.2002

Yargıtay/ceza
Numara:64,65,66/2002
D. No:4/2002

Avrupa Gazetecilik ve Yayın Şti ile BaşsavcılıkKKTC Cumhurbaşkanı mevkiine zarar verme olasılığı bulunan yazıyı yayınlama – Alt Mahkemenin yakınma konusu yapılan hukuksal ve olgsal bulgularının istinaf Mahkemesinde belirtilmesi – Şöhreti bir yazı ile lekelenenin mutlaka mahkemede şahadet vermesine gerek olmadığı – İfade özgürlüğü – Değer yapısı – değer kanısı – İfade özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasında denge kurulması.Fasıl 154 Md.. 20, 35, 194, 195(1), 197, 198, 201

İndir

15.10.2002

Yargıtay/ceza
Numara:67/2002
D. No:5/2002

Salih Boyacı ile BaşsavcılıkSanıkların gereksiz yere tutuklanması – Uzun süre tutukluluk – Yargıtayın çalışmasının oto kontrol sağlaması – Olağan dışı bir durum olmadıkça Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutukluluk emrine müdahalenin doğru olmadığı – Sanığın devam eden davadan tutuklu kalmasında gözönünde bulundurulan hususlar.Fasıl 155, md.48

İndir

26.11.2002

Yargıtay/ceza
Numara:70/2002
D. No:6/2002

Başsavcılık ile Abid Seriinbaş Sirkat gayesiyle ikametgaha girme – Sirkat – Cezaların caydırı kamu yararını koruyucu ve ibret verici olması.Fasıl 154 Md. 255, 262, 291 ve 292(a)

İndir

24.02.2003

Yargıtay/ceza
Numara:3,8/2002
D. No:1/2003

Mehmet Sirkeci ile Başsavcılık Uyuşturucu madde bulundurma – Sanığa ceza saptama ilkeleri4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 2,3, 24(1)(a)(e) (A)(3)

İndir

14.04.2003

Yargıtay/ceza
Numara:60,61/2002
D. No:2/2003

Tolga Güzoğlu ve diğ. ile BaşsavcılıkHint keneviri soyuna ait bitki ekmek – Uyuşturucu madde olan bitkileri tasarrufunda bulundurmak- Suç işlemeye niyetli kişilere etkin ve ibrat verici cezaların verilmesi – Bu tür uyuşturucu suçlarında, kamu yararının ön planda tutulmasıFasıl 154 Md. 20, 4/72, Md. 2,3, 8(1)(2)

İndir

20.06.2003

Yargıtay/ceza
Numara:75/2002
D. No:3/2003

Mustafa Mutluman ile BaşsavcılıkCezaya karşı istinaf - Hafifletici sebeb olarak Şikayetçinin affıFasıl 154, 9/76 mah. Yas. Md.37(3)

İndir

16.01.2004

Yargıtay/ceza
Numara:45,46/2002
D. No:2/2004

Başsavcılık ile Mahmut YücetaşTaammüden adam öldürmeFasıl 154 Ceza Yasasının 203.,204.,205.,94. ve 374

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon