Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.02.1997

Yargıtay/ceza
Numara:6/1996
D. No:2/1997

Namık Varol ile Başsavcılık arasındaSahte evrak düzenleme – İstinaf ihbarnamesinin tadili – Suçu kabul etme – Alt Mahkemede ileri sürülmeyen bir hususun istinafta ileri sürülememesi – Ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yas. Md.331, 333(d)(i), 334, 337

İndir

28.02.1997

Yargıtay/ceza
Numara:47,49/1995
D. No:1/1997

Fatma Kulucan ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme – Ceza takdiri - TahrikFasıl 154 ceza Yas. Md. 205

İndir

04.03.1997

Yargıtay/ceza
Numara:51/1996
D. No:3/1997

Ali Riza Toptancı ile Başsavcılık arasındaUyuşturucu madde tasarrufu – Ceza takdiri4/72 Uyuş. Mad. Yas.

İndir

04.03.1997

Yargıtay/ceza
Numara:59/1996
D. No:4/1997

Cengiz Sözal ile Başsavcılık arasındaMüstahdem tarafından sirkat – Tutukluluk – Ceza takdiri – cezalar arasında nisbetsizlikFasıl 154 Ceza Yas. Md. 255, 268

İndir

14.03.1997

Yargıtay/ceza
Numara:58/1993
D. No:5/1997

Başsavcılık ile Özdemir HititAdaletin tecellisini önleme ve tanıklara müdahale – Polis mensubunun şahadeti – Gönüllü ifade – İspat külfeti – Tanık – Şahadetin değerlendirilmesiFasıl 154 Ceza Yas. Md.35

İndir

16.04.1997

Yargıtay/ceza
Numara:57/1996
D. No:6/1997

Hüseyin Kusbi ile Başsavcılık arasındaDikkatsiz bir fiille adam öldürmeFasıl 154 Ceza Yas. Md.210

İndir

16.04.1997

Yargıtay/ceza
Numara:65/1996
D. No:7/1997

Mustafa Çağlar ile Başsavcılık arasındaSirkat – Ceza takdiri..........

İndir

25.04.1997

Yargıtay/ceza
Numara:34,35/1997
D. No:9/1997

Başsavcılık ile Sinan Şemiler ve diğeri arasındaMüdafaaya çağırmama – Hırsızlık suçunun unsurlarıFasıl 155 Ceza Usul Yas. Md.74(1)(b)

İndir

25.04.1997

Yargıtay/ceza
Numara:53/1996
D. No:8/1997

Seyidali Cambazoğulları ile Başsavcılık arasındaEmanetçi tarafından sirkat – Modern cezalandırma prensipleri – Sabıka – Ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yas. Md. 255, 270(b)

İndir

25.05.1997

Yargıtay/ceza
Numara:55,56/1996
D. No:10/1997

Salih Konti ve diğeri ile Başsavcılık arasındaUyuşturucu madde ithali – Ceza takdiri4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 2,3,4, 24(2)(A)(3)

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon