Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.01.1991

Yargıtay/ceza
Numara:36/1990
D. No:1/1991

Hasan Zornacıoğlu ile Başsavcılık arasındaAdam öldürmeye teşebüs – Niyet – Ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yasası, md. 204(a)

İndir

28.01.1991

Yargıtay/ceza
Numara:14/1990
D. No:2/1991

Başsavcılık ile Taylan Bircanlı arasındaKundaklama – Gönüllü ifade – İlk tahkikat tutanaklarınının Mahkemeye sunulmasıFasıl 154 Ceza Yasası, md. 315(a)

İndir

08.03.1991

Yargıtay/ceza
Numara:10/1990
D. No:3/1991

Başsavcılık ile PM 1302 Hamit Karagözlü arasında.Hırsızlık – Şahadetin değerlendirilmesiFasıl 154 Ceza Yasası, md. 291, 292(a), 306(a)

İndir

12.04.1991

Yargıtay/ceza
Numara:7,12/1991
D. No:4/1991

Raif İlkman ile Başsavcılık Arasında.Tabanca tasarrufu – Ceza takdiriFasıl 57 Ateşli Sil. Yas. Md. 4(1), 2(a), 26, 27

İndir

22.05.1991

Yargıtay/ceza
Numara:48,49/1990
D. No:5/1991

Kadim Uğurlu vd ile Başsavcılık Arasında.Uyuşturucu madde tasarrufu – Ceza takdiri – Kamu yararı – Cezaların kişiselliği – İlk Mahkemenin verdiği cezalara Yargıtayın müdahale etmesinde dikkate alınacak ilkeler –Suçun işleniş şekli4/72 Uyuşturucu Mad. Yas. Md.3, 24(a)(3)(a)(b)

İndir

09.10.1991

Yargıtay/ceza
Numara:3/1991
D. No:6/1991

Hilmi Ali Emlâk Şirketi ile LTB arasındaİzinsiz inşaat – Ceza takdiri – Adli ihbar – İlk Mahkemenin verdiği cezalara Yargıtayın müdahale etmesinde dikkate alınan ilkelerFasıl 96 Yol. ve Binalar Düz. Yas. Md. 3,20,

İndir

23.10.1991

Yargıtay/ceza
Numara:28/1991
D. No:7/1991

Erol Orhan Kutlu ile Başsavcılık arasındaAğır yaralama – Ceza takdiri – Yetki – Tecil – Kamu yararı – Sanığın niyetiFasıl 154 Ceza Yasası, Md.228(1), F.155, md. 145

İndir

25.10.1991

Yargıtay/ceza
Numara:52/1990
D. No:8/1991

Mehmet Şener ile Başsavcılık arasındaUyuşturucu madde – Tasarruf – Niyet - Şahadet4/72 Uyuşturucu Mad. Yas.

İndir

31.10.1991

Yargıtay/ceza
Numara:26/1991
D. No:9/1991

Kadir Eray Bullici ile Başsavcılık arasındaHırsızlık mal tasrrufu – Ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yasası, Md. 306(a)

İndir

21.11.1991

Yargıtay/ceza
Numara:27,31,33/1991
D. No:10/1991

Başsavcılık ile Hasan Saitoğlu arasındaBelgelerin ibrazı – Şahadet Yasası – Ahkâmı Umumiye (Cömmon Law) – İfade - TanıtmaFasıl 154 Ceza Yas., 37/83 Gümrük ve İstihsal Yas

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon