Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.02.1985

Yargıtay/ceza
Numara:25/1985
D. No:1/1986

Gazi Ünlü ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme –Adam öldürmeye teşebbüs –Yaralama –Ceza aleyhine istinaf –Usul – İthamnameye Mahkemenin yeni dava ekleme yetkisi – İbret verici ceza verme ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası Md.205, 214(a)

İndir

13.03.1986

Yargıtay/ceza
Numara:1/1986
D. No:2/1986

İdris Mercan, ile Başsavcılık arasındaDükkân açma –Hırsızlık –Fasıl 154 Ceza Yasası Md.291,294(a)

İndir

30.05.1986

Yargıtay/ceza
Numara:43/1984
D. No:3/1986

Ahmet Koçin, ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme –Ceza aleyhine istinaf –Fasıl 154 Ceza Yasası Md.205

İndir

05.06.1986

Yargıtay/ceza
Numara:34,35/1985
D. No:4/1986

Yusuf Özer ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme – Ceza takdiri –Fasıl 154 Ceza Yasası Md.205

İndir

09.07.1986

Yargıtay/ceza
Numara:22/1986
D. No:5/1986

Yaşar Nuri ile Başsavcılık arasında.Dikkatsiz araç sürme –Ceza takdiri –Fasıl 332, Mot. Vas. Yol Trafik Yasası, md.6

İndir

02.10.1986

Yargıtay/ceza
Numara:26/1986
D. No:6/1986

Başsavcılık ile Turgut Emir Ahmet arasındaUyuşturucu madde tasarrufu –Tutukluluk –4/72 Uyuşturucu Mad. Yas. Md.24(1)(a)(2), 6,16

İndir

22.10.1986

Yargıtay/ceza
Numara:11,12,13,14/1986
D. No:7/1986

Mehmet Yeter vd ile Başsavcılık arasındaCürüm işlemek maksadı ile ikametgâha kırıp girme –Irza geçmeye teşebbüs –Edebe mugayyir darp etme –Şahadet –Cezaya karşı istinaf –Fasıl 154 Ceza Yasası md. 20, 291,292(a)

İndir

22.10.1986

Yargıtay/ceza
Numara:20/1986
D. No:8/1986

Recep Güngör ile Başsavcılık arasında.Cinsel suçlar – Irza geçme –Cezai sorumluluk –Sanığın 12 yaşından küçük olduğunu isbatlamasıFasıl 154 ceza Yasası Md.144, 145

İndir

11.11.1986

Yargıtay/ceza
Numara:27/1986
D. No:9/1986

Hasan Erçakıca ile Başsavcılık arasında.Öldürme kastı olmaksızın dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme neden olma –Trafik kazası –Tehlikeli sürüş –Dikkatsizliğin ölçüsü –Cezaya karşı istinafFasıl 154 ceza Yasası md.210

İndir

28.11.1986

Yargıtay/ceza
Numara:32/1986
D. No:10/1986

Oğuz Başak ile Başsavcılık arasındaTutukluluk emri –Mahkemenin tutukluluk emri verebilme yetkisi ve şartlarıFasıl 155 Ceza Usul Yas. Md.24, KKTC Ana. Md.26

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon