Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.02.1984

Yargıtay/ceza
Numara:31/1983
D. No:1/1984

Başsavcılık ile Kâzım Türker arasındaAf - Af Yasasının kapsamı - Af Yasasının tefsiri -Evrak sahteleme -Devlete karşı suçlar - Af Yasasının affa istisna getiren 8. maddesi -1/84 Af Yasası, md.8

İndir

28.02.1984

Yargıtay/ceza
Numara:52/1983
D. No:2/1984

Hasan Aydınlı ile Başsavcılık arasında.Gümrük memurlarının veya yetkili kişilerin izni olmaksızın antrepodan sigara kaçırma -Yargıç Kaideleri - Sanığın Poliste alınan ifadesinin Yargıç kaidelerine uygun olarak alınmadığı iddiası - Sanığın dövüldüğü iddiası -Ceza takdiriFasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.207(a)

İndir

13.03.1984

Yargıtay/ceza
Numara:54/1983
D. No:3/1984

Başsavcılık ile Salih Muhtaroğlu arasındaUyuşturucu madde tasarrufu -Ceza aleyhine istinaf -4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 24(1)(a)(2)(3), 6, 16

İndir

07.05.1984

Yargıtay/ceza
Numara:42/1983
D. No:4/1984

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Saffet Anibal arasındaİzinsiz ek inşaat -Eski esere ek inşaat -Yıkım emri -.........

İndir

12.06.1984

Yargıtay/ceza
Numara:13/1984
D. No:6/1984

Başsavcılık ile Hüseyin O. Tuzlalıoğlu arasındaUyuşturucu madde tasarrufu -Beraat kararına karşı istinafın reddedilmesi -Şahadet -4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 3, 24(1)(a)(2), 6,16

İndir

12.06.1984

Yargıtay/ceza
Numara:19/1984
D. No:5/1984

Başsavcılık ile Salih Hasan Davut A r a s ı n d aKaçakçılık - Kefalet - Tehir - Ceza davalarının tehiri -Ceza takdiri -Fasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.2, 201(a), 208(1)

İndir

04.07.1984

Yargıtay/ceza
Numara:3,4/1984
D. No:7/1984

Başsavcılık ile.Ahmet Köroğlu arasındaUyuşturucu madde tasarrufu –Ceza takdiri –4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md. 23(1)(a)(2)

İndir

03.08.1984

Yargıtay/ceza
Numara:24,26/1983
D. No:8/1984

Latife Öztürk ile Başsavcılık arasındaAdam öldürme –İtiraf –Gönüllü ifade –Sanığın şüpheden yararlanması (Benefit of doubt) –Makuliyet testi –Şahadet – Suçortağının polise verdiği ifade –Fasıl 154 Ceza Yas. Md. 205

İndir

14.08.1984

Yargıtay/ceza
Numara:10/1984
D. No:9/1984

Taylân Dersev ileBaşsavcılık arasındaUyuşturucu madde tasarrufu –İsbat külfeti –Ceza takdiri –Suç ortaklığı4/72 Uyuşturucu Mad. Yas. Md.24(1)(a)(2)(3)

İndir

19.10.1984

Yargıtay/ceza
Numara:6,7,8/1984
D. No:10/1984

Ahmet Selçuk ve diğeri Başsavcılık. ArasındaUyuşturucu madde tasarrufu –Suç ortağının şahadeti –Teyit edici şahadet –Gönüllü ifade –Adli ihbar (Judicial notice) –Ceza takdiri –4/72 Uyuş. Mad. Yas. Md.3, 24(1)(a)(2)(3), 6,16

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon