Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

Yargıtay/ceza
Numara:/
D. No:6/1980

Mehmet Salâhettin Erkan ile BaşsavcılkDikkatsiz araç sürme -Trafik Kazası -Mahkûmiyet aleyhine istinaf - Şahadet -Fasıl 332 Mot. Vas. Yol Trafik yas. Md.6

İndir

 

Yargıtay/ceza
Numara:/
D. No:5/1980

Başsavcılık ile Ramadan Hasip ArasındaGümrük Polis memurlarının dur çağrısına uymama - Trafik suçları - Beraat kararı aleyhine istinafFasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.209(k)

İndir

 

Yargıtay/ceza
Numara:37/1980
D. No:19/1980

Fahri Çanlı ile Başsavcılık arasındaÖlüme neden olma -Dikkâtsiz sürüş -Sürüş ehliyeti olmaksızın araç sürme - Ceza aleyhine istinaf -13/76 K. T. Tabibler Bir. Yasası

İndir

24.07.1979

Yargıtay/ceza
Numara:19/1979
D. No:15/1980

Dudu Beşbaş ile Başsavcılık arasındaTaammüden adam öldürme -Takipsizlik belgesi (nolle prosequi) dosyalanarak davanın durdurulması- Yetki - İthamnameye yeni dava ekleme –Adam öldürme -Şahadet - Sanığın şahadeti - Gönüllü ifade -Makûliyet testi - Gönüllü ifadenin tek başına mahkûmiyet için yeterli olması -Mahkûmiyet aleyhine istinaf - Ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yas. Md.20, 203, 204

İndir

03.01.1980

Yargıtay/ceza
Numara:36/1979
D. No:1/1980

Mehmet Ali Tugay ile BaşsavcılıkTabanca tasarrufu - Mermi tasarrufu -Ceza aleyhine istinaf -Fasıl 57 Ateş. Sil. Yas. Md. 4(1)(2)(a), 26, 27

İndir

03.01.1980

Yargıtay/ceza
Numara:36/1979
D. No:1/1980

Mehmet Ali Tugay ile Başsavcılık arasındaTabanca tasarrufu - Mermi tasarrufu - Ceza aleyhine istinafFasıl 57, md.4(1)(2)(a), 26, 27, Fasıl 54, Md.2,

İndir

01.02.1980

Yargıtay/ceza
Numara:1979/28,29
D. No:2/1980

Hüseyin Kaygısız ve diğeri ile Başsavcılık ArasındSuç işlemek maksadıyla ikametgâha kırıp girme -Hırsızlık -Cezaya karşı istinaf -Cezaların orantılı olması ilkesi -Nadim olan Sanığın suçunu Mahkeme huzurunda kabul etmesinin lehine hafifletici sebep olması - Suç ortaklığında ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yas. Md.20, 291, 292(a)

İndir

01.02.1980

Yargıtay/ceza
Numara:28,29/1979
D. No:2/1980

Hüseyin Kaygısız ve diğeri Başsavcılık arasındaSuç işlemek maksadıyla ikametgâha kırıp girme -Hırsızlık -Cezaya karşı istinaf -Cezaların orantılı olması ilkesi - Nadim olan Sanığın suçunu Mahkeme huzurunda kabul etmesinin lehine hafifletici sebep olması- Suç ortaklığında ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yas. Md.20, 291, 292(a)

İndir

25.03.1980

Yargıtay/ceza
Numara:4/1980
D. No:3/1980

Tansel Kemal, Bostancı ile Başsavcılık ArasındaDikkatsiz araç sürme -Trafik kazası -Şahadet -Mahkûmiyet aleyhine istinafFasıl 332 Mot. Vas. Yol. Trafik Yas. Md.6

İndir

14.04.1980

Yargıtay/ceza
Numara:5/1980
D. No:4/1980

Mehmet Yusuf Sayacıoğlu ile Başsavcılık arasındaİnsan öldürme - Öldürmeğe teşebbüs -Ceza tesbitinde ilkeler -Ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yas. Md. 205, 214(a)

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon