Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.01.1979

Yargıtay/ceza
Numara:2/1979
D. No:/

Muhammet Kemal ile Başsavcılık arasındaİşletme iznine aykırı yolcu taşıma -Sanığın izahatının İlk Mahkeme tarafından dikkate alınmaması - Ceza ve mhkumiyet aleyhine istinaf27/1975 Mot. Araç. Yolcu Taş. Md.14(1)(3)(6), 25

İndir

23.03.1979

Yargıtay/ceza
Numara:9/1979
D. No:/

Mehmet Zeki Kaplama ile Başsavcılık arasındaDarbetme - Asayiş memurunu darbetme - Rahatsızlık -İtale-i lisanda bulunma – Tadilât -Cezaya karşı istinaf -İstinaf ihbarnamesinin tadili.......

İndir

09.04.1979

Yargıtay/ceza
Numara:3,4/1979
D. No:/

Başsavcılık ile Ahmet Hüseyin Şah vd arasındaEk bilgi istemeFasıl 155 Ceza Usul Yas. Md. 146(a)

İndir

10.04.1979

Yargıtay/ceza
Numara:7/1979
D. No:/

Başsavcılık ile Ekrem Demirhan arasındaTanıkların celbname tebliğ edildiği halde Mahkemeye gelmemesi - Beraat Kararı - Beraat kararı aleyhine istinaf - Yetki................

İndir

10.04.1979

Yargıtay/ceza
Numara:8/1979
D. No:/

Başsavcılık ile Halil Şevki arasındaDikkatsiz araç sürme - İthamnamenin kusurlu olması - Beraat kararı aleyhine istinaf - Trafik kazası21/74 Mot. Araç Yol Trafik yas. Md.8

İndir

27.04.1979

Yargıtay/ceza
Numara:5/1979
D. No:/

Cemal Mehmet Ali Kayaalp ile Başsavcılık arasındaSuç işlemek kastiyle iltametgâha kırıp girme -Cezaya karşı istinafFasıl 154 Ceza Yas. Md. 291, 292(a)

İndir

29.04.1979

Yargıtay/ceza
Numara:10/1979
D. No:/

Baki Çakır ile Başsavcılık arasındaCinsi münasebette bulunmağa teşebbüs - Suç işlemek maksadıyle ikametgâha girme – Ceza aleyhine istinaf -İstinafta cezaya ilişkin prensipFasıl 154 Ceza Yas. Md.146, 293

İndir

04.05.1979

Yargıtay/ceza
Numara:15/1979
D. No:/

Bayram Mehmet Ali ile Başsavcılık arasındaSilah tasarrufu - Patlayıcı madde tasarrufu -Kabul beyanı ile hafifletici sebep olarak ileri sürülenlerin bağdaşmaması - Davanın kabulû (plea of guilty) - Mahkûmiyet aleyhine istinaf- Müdafaa -Fasıl 57 Ateş. Sşil. Yas. Md. 3(1)(b), 2(b),

İndir

17.05.1979

Yargıtay/ceza
Numara:11,13/1979
D. No:/

Resmi Öke ile Başsavcılık arasındaHırsızlık malı tasarrufunda bulundurma - Müdafaa - İspat -Şahadet - Çevre şahadet - Sanığın vermiş olduğu izahat - Mahkûmiyet aleyhine istinaf -Ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yas. Md. 306(a)

İndir

21.06.1979

Yargıtay/ceza
Numara:3,4/1979
D. No:/

Başsavcılık ile Ahmet Hüseyin Şah vd arasındaGümrüksûz mal bulundurma ve Güneyde imal edilmiş malı KTFD Bölgesine getirme – Yasanın yorumu - Yasa koyucunun amacının dikkate alınması -İthali yasaklanmış eşyayı KTFD bölgesine ithal etme -İthamnâmenin şekline ilişkin itirazlar - Beraat kararı aleyhine istinaf.Fasıl 315 Gümrük İdare Yas. Md.41

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon