Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.01.1978

Yargıtay/ceza
Numara:1/1978
D. No:/

Selçuk Avkıran ile Başsavcılık Arasında.Rüşvet almaya teşebbüs -İlk Mahkemenin davayı Ağır Ceza Mahkemesine havale etmesi – Yetki - İstinafFasıl 154 Ceza Yasası, Md. 100(a), 366

İndir

07.03.1978

Yargıtay/ceza
Numara:2/1978
D. No:/

Saim Hekimoğlu ile Girne Belediyesi Arasındaİzne ve plâna uymayan inşaat yapmak -Ceza aleyhine istinaf -MüdafaaFasıl 96 Yol. ve Binalar Düz. Yas. Mad 3, 20

İndir

06.04.1978

Yargıtay/ceza
Numara:3/1978
D. No:/

Mehmet Özkan ile Başsavcılık ArasındaSuç işleme kastıyla ikametgaha kırıp girme - Bıçak taşıma -Mahkûmiyet ve ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yasaı Md. 291, 292(a)

İndir

11.05.1978

Yargıtay/ceza
Numara:6/1978
D. No:/

Başsavcılık ile Hasan Sarıca ve diğerleri arasındaSuç işlemek maksadıyla izinsiz bir yere girme - Polis memurlarını görevlerini ifa sırasında men etme - Umumi bir yerde yüksek sesle bağırarak rahatlsızlık yaratma -Bir suç işlemeğe teşvik etmeğe teşebbüs -Sendikal faaliyet - İş uyuşmazlığıFasıl 154 Ceza Yassı, Md.280, 20, 21

İndir

26.05.1978

Yargıtay/ceza
Numara:4,5/1978
D. No:/

Yekta Remzi ve diğeri ile Başsavcı Arasında.Eski eseri ilgili makamlara süresinde bildirmeme - Eski eser kaçakçılığını teşvik etmek -Beraat -Mahkûmiyet aleyhine istinaf -Eski eser deyiminin tanımı - Eski eser ticareti yapma -Tasarrufunda bulunan eski eser envanterini ilgili Bakanlığa vermeme - Kötü niyetEski Eserler Yasası, md.2,3,4,50(1),54(6)

İndir

15.06.1978

Yargıtay/ceza
Numara:9,10/1978
D. No:/

Zeki Çalıkuşu ve diğeri ile Başsavcılık Arasında.Hırsızlık - Hayvan hırsızlığı - Suç ortaklığı - Cezaya karşı istinaf.......

İndir

15.06.1978

Yargıtay/ceza
Numara:11/1978
D. No:/

Fethi Yürek ile Başsavcılık ArasındaFirar - Ceza takdiri -Ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yasası, Md. 128(a)

İndir

20.06.1978

Yargıtay/ceza
Numara:12/1978
D. No:/

Yusuf Ülker (İlkar)ile Başsavcılık arasındaYaralama - Vahim yaralama -Cezaya karşı istinafFasıl 154 Ceza Yasasıi md. 231

İndir

20.06.1978

Yargıtay/ceza
Numara:13/1978
D. No:/

Sefer Kurnaz ile Başsavcılık arasındaHırsızlık - Görevi icabı tasarrufuna geçen parayı çalma -Çek sahteleme - Sanığın davayı kabulü ile Sanık avukatının beyanının çelişmesiFasıl 154 Ceza Yasası, md. 331, 267

İndir

20.06.1978

Yargıtay/ceza
Numara:14/1978
D. No:/

Selim Göksu ile BaşsavcılıkTabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet -Ceza aleyhine istinaf - Mahkûmiyetin başlama tarihi - MüdafaaFasıl 154 Ceza Yasası, md. 174

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon