Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.02.1974

Ceza/istinaf
Numara:3/1974
D. No:/

Veçhi Hüseyin Tahsildar ile Emniyet MüdürlüğüÇalınmış olduğunu bildiği keçileri zimmetine geçirme – Hırsızlık malı tasarrufunda bulundurma - Ceza Usulü – Müdafaa – İspat- Yargılama - Recent possession Prensibi – Kefalet- Tanıma- Hırsızlık mal kabulû suçu- BeraatFasıl 154 Ceza Yasası, md.306(a)

İndir

22.02.1974

Ceza/istinaf
Numara:4/1974
D. No:/

Raif Kemal ile BaşsavcılıkYabancıya Mal Satma -Cezanın ağırlığı - İstinaf - Cezalar arasında nispetsizlik (Disparity of sentence) – Sanıklara cinsiyetlerine göre ceza verimesinin Anayasanın 28. maddesine aykırı olması- Amme Menfaati6/1969 Yabancı Mal Satışını Meneden Kural

İndir

22.02.1974

Ceza/istinaf
Numara:1/1974
D. No:/

Mustafa M. Halil ile Emniyet Müdürlüğü Doğa kurallarına aykırı cinsel ilişki – Şahadet - Teyit edici şahadet - Cinsel Suçlar - İstinaf..........

İndir

06.03.1974

Ceza/istinaf
Numara:2/1974
D. No:/

Kemal Mehmet Zaim ile Emniyet MüdürlüğüÇalınmış koyunları zimmetine geçirme -Hırsızlık malı tasarrufunda bulundurma –Ceza Usulû - Müdafaa – İspat - Hırsızlık mal kabulû suçu – Beraat - Müştekinin koyunlarını tespit edebilmesiFasıl 154 Ceza Yasası, md.306(a)

İndir

11.04.1974

Ceza/istinaf
Numara:5/1974
D. No:/

Ziya Ahmet ile BaşsavcılıkTabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet - Ahlâka aykırı tecavüz - Kapalı celse emretme –İlk şikâyet - İfade - Yasal ihtar -Gönüllü ifade - Şahadet - Tahkikat memuru - Makuliyet testi - -Mahkemenin ilk nazarda, İddia Makamının davasını kapatmasından sonra Sanığı Müdafaasını yapmaya çağırması - Mahkûmiyet ve ceza aleyhine istinaf - Yargıtayın cezanın mahkumiyet tarihinden itibaren başlamasını emretme yetkisi -Fasıl 154 Ceza Yasası, md.174

İndir

03.05.1974

Ceza/istinaf
Numara:6/1974
D. No:/

Aydın Hasan ile Gönyeli İdare ve Kal. Encümeni.İzinsiz inşaat yapma -İthamname - Şahadet - Gerekçeli karar verme zorunluluğu - Sanığın mahkûm edilmiş olduğunun hükümde belirtilmesi zorunluluğu – Sanığın Mahkemeye gelmemesi - Gıyaben yargılama yetkisi –Mahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Mahkemenin derdest müzekkeresi isdar etme yetkisi- Seri Usulle Yargılama (Summary Trial)Fasıl 96 Yol. ve Binalar Düz. Yas. Md. 3(1)(b)

İndir

01.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:12/1974
D. No:/

Süleyman Mehmet Kurşuni ile Emniyet Müdürlüğü Tabiat kurallarına aykırı cinsi mûnasebette bulunma - Genç ve çocuk suçlara verilebilecek ceza tûrleri - Cezaya karşı istinaf -Cezanın ağırlığı -Gözetim altında bulundurma cezası - Sınama cezası -Cezanın Sanığı ıslah edici ve topluma daha yararlı bir fert olması bakımından 16 yaşından aşağı kimselere sınama (gözetim altında bulundurma) cezası verilebilmesiFasıl 157 Genç Suç. Yas. Mad.12, Fasıl 154, Md.174

İndir

03.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:8/1974
D. No:/

Altan Cemal Macilâ ile Emniyet MüdürlüğüTrafik kazası -Tehlikeli sürüş - İstinaf - Şahadet - Destekleyici şahadet - İspat -..............

İndir

19.07.1974

Ceza/istinaf
Numara:13/1974
D. No:/

Fuat Cafer ile Emniyet MüdürlüğüÇocuk kaçırma - Mahknmiyet ve ceza aleyhine istinaf - Kabul beyanı ile hafifletici sebep olarak ileri sürülenlerin bağdaşmaması -Edebe aykırı darbetme -İstinaf Mahkemesinin suçunu kabul eden Saıııklar aleyhine İlk Mahkemenin verdiği mahkûmiyet hükmünûn lıangi hallerde iptal edebileceği - Cezanın ağırlığıFasıl 154 Ceza Yasası, md. 149, 35

İndir

06.08.1974

Ceza/istinaf
Numara:11/1974
D. No:/

Mustafa İbrahim Makri ile SavcılıkTabanca tasarrufu - Şahadet -Mûdafaa - Mahknmiyet ve ceza aleyhine istinaf - Ceza aleyhine istinaf - Polise yardımcı olmamaFasıl 57 Ateşli Sil. Yas. Md.4(1)(2)(a), 26,27

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon