Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.01.1969

Ceza/istinaf
Numara:1/1969
D. No:/

Sabri Aziz ile Emniyet MüdürlüğüSuç işleme niyetiyle ikametgâha girme ― Cezanın ağırlığı ― Suçun işlendiği şartlar göz önünde tutulunca 3 ay hapis cezasının fazla ağır olması.Fasıl I54 Md.293

İndir

29.04.1969

Ceza/istinaf
Numara:8/1969
D. No:/

Osman Hüseyin ile Emniyet MüdürlüğüAlıkoyma - Cinsel ilişki gayesiyle kaçırma ve alıkoyma ― Teşebbüs ― Teşebbüsün tanımı ―Cinsel suç — Cinsel ilişki gayesi ile kaçırma ve alıkoyma —Teşebbüs —Sanığın alıkoymadan vazgeçmesinin teşebbüsü ortadan kaldırmaması.Fasıl 154 Ceza Yasası Md. 148

İndir

24.05.1969

Ceza/istinaf
Numara:4/1969
D. No:/

Hüseyin Kemal Hasanoz ile Emniyet MüdürlüğüKırarak bir binaya girme ve orada suç işleme ― Cezanın ağırlığı ― Ceza verilirken göz önünde tutulması gereken prensipler.Fasıl 154 Ceza Yas. Md. 294(a)

İndir

24.05.1969

Ceza/istinaf
Numara:3/1969
D. No:/

Olgun Muhiddin ile Emniyet MüdürlüğüKırarak bir binaya girme ve orada suç işleme ― ) Trafik - Sahibinin izni olmaksızın araba sürme ― Cezanın ağırlığıFasıl 154 Md. 294(a), Fasıl 332 Md. 8

İndir

31.05.1969

Ceza/istinaf
Numara:2/1969
D. No:/

Şefik Suyolcu ile Emniyet MüdürlüğüDoğa kurallarına aykırı cinsel ilişki ― Suç ortağı ― Suç ortağı olmak için suçun işlenmesinde yer almak veya yardımcı olmak gereği - Tanıklara inanma ile ilgili bulguFasıl 154 Ceza Yası Md. 171(a)

İndir

05.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:7/1969
D. No:/

Kemal Hüseyin ile BaşsavcılıkYaralama ― Suç ortağı ―Usul ― Bir tanığın İlk Soruşturmada verdiği ifade ile Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifade arasında çelişki olması halinde bu çelişkiyi isbatlamak için İlk Soruşturma tutanaklarının ibraz edilmesi gereği ―.Cezanın ağrılığı Fasıl 154 Md. 234 (a),20

İndir

05.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:6/1969
D. No:/

Salih Hüdaverdi ile BşsavcılıkYaralama – Cezanın ağrılığı ― Ceza tesbit ederken göz önünde bulundurulması gereken prensiplerFasıl 154 Ceza Yasası Md. 234 (a)

İndir

07.06.1969

Ceza/istinaf
Numara:11,12/1969
D. No:/

Kemal Hilmi ile Emniyet MüdürlüğüYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı Aynı suçu işleyenler arasında ayırım yapılması - Sanıkların bir kısmının erkek olması nedeniyle daha ağır cezaya çarptırılmaları.1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

04.09.1969

Ceza/istinaf
Numara:15/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile İbrahim MenteşYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı ― Cezanın açıkca yetersiz olması ― Ceza tesbit edilirken kamu yararının göz önünde bulundurulması gereği1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

04.09.1969

Ceza/istinaf
Numara:14/1969
D. No:/

Limasol T. Emniyet Müd ile Mahmut NafizYabancıya mal satma ― Cezanın ağırlığı ― Cezanın açıkca yetersiz olması.1967,Yab. Mal. Sat. Men Tüzüğü Md.3(1) ve 5

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon