Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.06.2019

Asli/Yetki
Numara:7/2019
D. No:8/2019

KKTC Başbakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri ile Erdal Özdoğan arasında Prohibition - Ceritorari26/2012 Sabıka kaydının Silinmesi Yasası - Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası - Md. 2 4(1)(e)(4)(d)(5)(a) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası - Md. 2 3(1)(C)(2)(B) 26 27

İndir

31.05.2019

Asli/Yetki
Numara:6/2019
D. No:7/2019

Erhan Keser ile Müge Keser n/d Müge Karol arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma)Yasası - Md.26 28(3)- Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4-9 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

17.05.2019

Asli/Yetki
Numara:5/2019
D. No:6/2019

Sevilay Ali n/d Sevilay Erbaş ile Süleyman Erbaş Terekesi arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler22/1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hukukî Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

02.05.2019

Asli/Yetki
Numara:4/2019
D. No:5/2019

Tolga Ahmet Raşit İmge Kokel n/d İmge Ahmet Raşit Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla ile Universal Bank ltd. ve diğerleri arasında Prohibition - certiorari - prohibition ve certiorari istidası dosyalanmasına izin (leave) verilmesi için mahkemeye sunulması gerekenler29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası

İndir

15.04.2019

Asli/Yetki
Numara:5/2018
D. No:4/2019

Port Hedland Tourism Investment & Management Limited ve diğeri ile Sanpa Turizm Limited arasında Certiorari - certiorari emri verilmesi için gerekli koşullar - mahkemelerin hüküm verirken tarafların layihalarıyla bağlı olması - yadırganacak tavır ve davranışlarda bulunan kişilerin bu tavır ve davranışlarının lehlerine çare üretilmesine engel olması - alt mahkemenin sakat olan yetkisi - alt mahkemenin sakat olan yetkisine müstedinin rıza gösterip göstermemesi KKTC Anayasası - Md.151(3)

İndir

08.04.2019

Asli/Yetki
Numara:1/2019
D. No:3/2019

Aysel Hilmioğlu ve diğeri ile İsmail Karmaner arasındaCertiorari - yetki aşımı - mevzuatta olmayan bir yetkinin kullanılması suretiyle yetki aşımı yapılmasına dayanılarak certiorari emrinin verilmesi1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 46 50 - 1998 Aile Mahkemeleri Tüzüğü - Md. 11

İndir

04.03.2019

Asli/Yetki
Numara:16/2016
D. No:2/2019

Can Kardeşler Şirketi Ltd. ile Güneş Sigorta A.Ş. arasındaCertiorari prohibition - yasada verilmeyen yetkiye dayanan emir ve hükümlerin iptal edilmesi22/1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 13(a)

İndir

28.02.2019

Asli/Yetki
Numara:2/2019
D. No:1/2019

Erdaş Uçaner ile Fikri Ataoğlu ve diğeri arasındaMandamus - mandamus emri verilmesinin koşulları - yasadan kaynaklanan genel yetkilerin kullanımı için mandamus emri verilemeyeceğiKKTC Anayasası - Md.151 - 16/1987 Turizm Endüstri Teşvik Yasası - Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü - HMUT E.48 n.2

İndir

22.02.2019

Asli/Yetki
Numara:1/2019
D. No:1/2019

Aysel Hilmioğlu ve diğeri ile İsmail Karmaner arasındaİstinaf süresinin uzatılması talebi - ek süre (extension)istidası - ek süre (extension)istidasının tek taraflı yapılıp yapılamayacağı---

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon