Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.03.2019

Asli/Yetki
Numara:16/2016
D. No:2/2019

Can Kardeşler Şirketi Ltd. ile Güneş Sigorta A.Ş. arasındaCertiorari prohibition - yasada verilmeyen yetkiye dayanan emir ve hükümlerin iptal edilmesi22/1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 13(a)

İndir

09.06.2017

Asli/Yetki
Numara:6/2016
D. No:2/2017

1-Soyer Gözmen, 2-Dilek Gözmen ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaVakıf senedi - Vakfiye - Vakfın tescilinin iptali - Estoppel - Vakıflar ile ilgili zamanaşımı - Vakfın tescili - Vakfetme ehliyeti.Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - Md.55 Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.4 Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 4(1)(b) 5 7

İndir

06.10.2016

Asli/Yetki
Numara:1/2015
D. No:1/2016

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve diğerleri ile Faiz Sucuoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğerleri arasındaAnaysaya havale talebi - Yargıtayın Mandamus emirnamesi düzenleme yetkisinin tek sahibi olmasıKKTC Anayasası - Md.151(3)

İndir

14.06.2016

Asli/Yetki
Numara:6/2015
D. No:1/2016

Tolga Ahmet Raşit, İmge Kökel n/d İmge Ahmet Raşit Terekesi İdare Memuru ile 1. Universal Bank Ltd., 2.Arun Ltd., 3. Peral Ahmet Raşit, 4. Tolga Ahmet Raşit arasındaProhibition ve Certiorari talebi - Certiorari talebinin 6 ay içinde yapılması gereği - Prohibition talebinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gereği - Mesnetsiz gecikme.-

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon