Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.12.2018

A/M
Numara:5/2017
D. No:5/2018

Hülya Özbeşer ve diğerleri ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğerleri arasındaAnayasa havale - mülkiyet hakkı - mülkiyet hakkının tarihi eserlerle ilgili olarak kısıtlanmasıKKTC Anayasası - Md. 36 39 148 - 60/1994 Eski Eserler Yasası- Md. 7 8 9 18

İndir

29.06.2018

A/M
Numara:6/2011
D. No:4/2018

Toplumcu Demokrasi Partisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında.Anayasa md. 147 - 51/1984 sayılı Yasanın bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı.KKTC Anayasası- Md. Başlangıç Kısmı 1 3 4 5 6 7 8 17 18 18(3) 20 24 33 35 49 49(1) 53 118 121 121(4)(5) 136(2) 139 160

İndir

14.05.2018

A/M
Numara:7-8/2017
D. No:3/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Geçici Personel Yasası- Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası- eşitlik - kamu görevine girme hakkıKKTC Anayasası - Md. 1 8 72 120 121 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 62 - Uluslararası Çalışma Örgütü (İL0)nün İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında III Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md.1 2

İndir

20.04.2018

A/M
Numara:2-3/2015
D. No:1/2018

KKTC Başsavcılık ile Murat KanatlıAnayasa havale- Bağımsız ve tarafsız mahkeme - Adil yargılanma hakkıKKTC Anayasası -Md.17(2) 136(1) 156(4)- 17/1980 Seferberlik Yasası Md. 11(5) - 34/1983 Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası - Md.3(1) 6(2)

İndir

20.04.2018

A/M
Numara:6/2017
D. No:2/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Kamu Sağlık Çalışanları(Değişiklik) Yasası - Mutlak eşitlik nispi eşitlik kavramıKKTC Anayasası- Md. 146

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon