Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.03.2016

A/M
Numara:5/2015
D. No:2/2017

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaAnayasaya aykırılık - Fasıl 278 Evlilik Dışı Çocular Yasasının 8(a)(1) maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı - Evlilik dışı çocuklar - Babanın varsayılması (putative father)- Nafaka emri (affiliation order) - Hak arama özgürlüğü - Yasal yargı yoluna başvurma hakkı - Çocuk haklarına dair sözleşme - Uluslararası sözleşmelerin KKTC hukukundaki satatüsü - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa kurallarından üstün olması - Hukukun üstünlüğüFasıl 278 Evlilik Dışı Çocuklar Yasası - Md.8(a)(1)

İndir

02.02.2017

A/M
Numara:30/2014
D. No:1/2017

Wakeham Estates Ltd. ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu arasındaAnayasaya aykırılık - Yasal düzenleme yapılmadan özel mülkün eski eser kapsamına alınmasının Anayasaya aykırı olması - Koruma amaçlı yapılan önleyici ve tedbir nitelikli düzenlemeler - Ölçülülük ilkesi - Gereksinim ile bulunan çare arasında makul, kabul edilebilir ölçü aşılmadıkça sınırlama Anayasaya aykırı değildir.60/94 Eski Eserler Yasası - Md.789 KKTC Anayasası - Md.39

İndir

31.03.2017

A/M
Numara:29/2014
D. No:4/2017

Universal Bank Ltd. ile Feride Akbulak Saruhan arasındaAnayasaya Ayırılık - Etkenlik şartı - Anaysa Mahkemesi etkenlik şartının mevcut olmadığı sonucuna varırsa Anayasaya aykırılık hususunda bir inceleme yapamayacağı - Eşitlik ilkesi - Eşitlik ilkesinin tanımı - Yasa önünde eşit olma kavramının, aritmetik bir eşitlik anlamına gelmemesi - Eşitlik ilkesinin keyfi ayırımlara karşı bir güvence sağlaması gereği - Sosyal hukuk devleti - Kamu yararı.34/93 İhtiyat Sandığı Yasası - Md. 8(9). KKTC Anayasası - Md. 1.8.

İndir

31.03.2017

A/M
Numara:26/2014
D. No:3/2017

Mehmet Paralik ile Cemile Paralik n/d Cemile Özdeğirmenci arasındaAnayasaya aykırılık - 1/98 sayılı Aile Yasasının 26 maddesinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olup olmadığı - Etkenlik bulgusunun Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden ele alınabilmesi1/1998 Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası - Md. 26

İndir

20.04.2017

A/M
Numara:3,10/2012
D. No:6/2017

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL - SEN) ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - 4/2012 sayılı İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasasının Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davası - Yasa ile verilen hakların yasa ile geri alınabilmesi - Kazanılmış hak - Temel hakların sınırlanması - Temel hakların özüne dokunulmaması - Toplu iş sözleşmeleri.KKTC Anayasası - Md.147

İndir

20.04.2017

A/M
Numara:4/2015
D. No:5/2017

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - Havale için gereken şartlar - Etkenlik hususu.KKTC Anayasası - Md.148

İndir

30.05.2017

A/M
Numara:7,8,9,10/2015
D. No:7/2017

KKTC Başsavcısı ile Cemal Metin Bulutoğulları arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - Yerel yönetim üzerinde idari vesayet - Daha önceden verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı.45/2011 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası - Md. 2458(7)21(1) KKTC Anayasası - Md.13712119

İndir

01.06.2017

A/M
Numara:2/2016
D. No:8/2017

Özgü Özyiğit ve Ahmet Said Sayın ile Çağın Ltd. ve Çatalköy Belediyesi arasındaKıyıların korunması - Mülkiyet hakkı - "Mülkiyet hakkına tecavüz" ibaresinin yorumuKKTC Anayasası - Md. 38(4) 159

İndir

29.06.2017

A/M
Numara:14/2015
D. No:9/2017

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Mustafa Kansay ve diğerleri arasındaKazanılmış hak - Kazanılmış haktan bahsedebilmek için bir hükmün icra edilmesi gerekir - Anayasaya aykırılık incelenirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kurallarının dikkate alınması gereği - Mülkiyet hakkı - Mülkiyet hakkının kapsamı - Mülkiyet hakkının yasa ile sınırlandırılabilmesi - Adil denge - Orantılılık - Hukuki kesinlik - Yasallık29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.23456 6A KKTC Anayasası - Md. 36 41(1)(C) 41(2) 63

İndir

14.08.2017

A/M
Numara:19/2012
D. No:10/2017

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası ile Bakanlar Kurulu arasındaKamu görevlilerinin nakli - Yasama organının işlem yapma yetkisinin devredilebilmesi - Anayasada açık ve seçik bir düzen bulunması halinde genel kurallara başvurulması391/12 Öğretmenlerin Yer Değitirmeleri Tüzüğü - Md. 2 11 142023 KKTC Anayasası - Md.1853121123

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon