Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.02.2015

A/M
Numara:11/2013
D. No:1/2015

Ertaç Sivri ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ve diğeri arasındaAnayasaya aykırılık - Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) (Değ) Tüzüğünün 2(3) maddesinin Anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu iddiası ile YİMin anayasaya havale ettmesi - Etkenlik şatı - Havalesi istenen tüzük maddesinin meselenin karara bağlanmasında etken olması gereği - Ultra vires - Bir tüzük ultra vires kabul edildiği takdirde, o tüzüğün Anayasaya uygunluğunun incelenmesine gerek olmadığı.404/11 sayılı Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) (Değ) Tüzüğü - Madde 2(3) KKTC Anayasası - Madde 1 7 8 121 122

İndir

23.02.2015

A/M
Numara:18/2013
D. No:2/2015

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ile KKTC Cuhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - Anayasaya aykırılık - 29/2013 sayılı Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasasının 2. maddesinde yer alan "borç ilişkisi", "yasal faiz" ve yasal takip" tefsirlerine ilişkin kuralların ve Yasanın 3,4,5,6 ve 8 maddelerinin Anayasanın Başlangıç kısmı ile bazı maddelerine aykırı olduğu gerkçesiyl açılan iptal davası - Anayasa Mahkemesinin 29/2013 saylı Yasanın ilgili maddelerinin anayasanın ilgili madddelerine aykırı olmadığına oy çokluğu ile karar vermesi.29/2013 sayılı yasa - Md.34568 KKTC Anayasası - Md. 13(4)47810111746 136

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:6/2014
D. No:5/2015

Seyhan Egemen ile Hanife Mine Egemen n/d Hanife Mine Küçükabak arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 1/98 sayılı Aile Yasasının 24(8) madesinin, Anayasanın 1, 7, 17 ve 35 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasanın 24/8) maddesinin Anayasanın 17 ve 35. maddelerine aykır olmadığına oy birliği ile ve ilgili yasa maddesinin Anayasanın 1. maddesine aykırı olduğuna oy çokluğu ile karar verilmesi - Madde 24(8) Eşler sürekli 3 yıl süre ile ayrı olarak yaşamışlarsa eşlerden herhangi birinin boşanma davası açabilmesi - Tazminat - Kabahatli tarafın kabahatsiz tarafa tazminar ödemesi.1/98 Aile Yasası - Md.24(8)

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:23/2014
D. No:4/2015

KKTC Başsavcısı ile Ramazan Aslan arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 20/2014 sayılı yasa ile değiştirilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 153 ve 154 maddelerinin Anayasanın 1, 17, 18 ve 136 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmesi - Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi - Yasaların kamu yararına dayanması ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 153 154.

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:8/2013
D. No:3/2015

Mustafa Alibaba ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasasının 12(1), 12(2), 71(2) ve 71(2)(B) maddelerinin Anayasanın 1, 6, 7, 121(2), 121(4), 136(1) ve 136(2) maddlerine aykırı olup olmadığı - İlgili Yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına kaar verilmesi - Hukuk devleti - Adil yargılama hakkı51/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 12(1) 12(2) 71(2) 71(2)(B)

İndir

07.09.2015

A/M
Numara:1/2012
D. No:6/2015

Tekjen Construction Ltd. ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. arasındaAnayasaya aykırılık - Anayasaya havale - 38/07 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasının bazı maddelerinin Anayasanın 1, 46 ve 129. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasaya havale talebi - Etkenlik konusu - Davalının Davacıya talimat verip vermediğ konusunda bulgu olmaması - Hukukun üstünlüğü - Sözleşme yapma hakkı - Havalenin zamansız (Prematüre) yapıldığı nedeniyle havalenin reddi.38/07 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md. 2 13 14 15

İndir

31.03.2016

A/M
Numara:5/2015
D. No:2/2017

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaAnayasaya aykırılık - Fasıl 278 Evlilik Dışı Çocular Yasasının 8(a)(1) maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı - Evlilik dışı çocuklar - Babanın varsayılması (putative father)- Nafaka emri (affiliation order) - Hak arama özgürlüğü - Yasal yargı yoluna başvurma hakkı - Çocuk haklarına dair sözleşme - Uluslararası sözleşmelerin KKTC hukukundaki satatüsü - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa kurallarından üstün olması - Hukukun üstünlüğüFasıl 278 Evlilik Dışı Çocuklar Yasası - Md.8(a)(1)

İndir

07.04.2016

A/M
Numara:15/2015
D. No:3/2016

KKTC Başsavcısı ile Çetin Bağcıer arasındaAnayasaya havale - Fasıl 96 Yollar ve Binlar Yasasının 10(1) ve 20. maddelerinin Anayasanın 1, 8 ve 36. maddelerine aykırı oduğu iddiası - Hukukun üstünlüğü ilkesi - Cezaların kişiselliği - Etkenlik konusu - Sanık hakları - Havalenin zamansız (Prematüre) yapılması - Havale prematüre yapıldığı için iddiaların içeriği incelenmeden havalenin iptal edilmesi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md 10(1) ve 20 KKTC Anayasası - Md. 18 ve 36.

İndir

10.11.2016

A/M
Numara:18/2015
D. No:6/2016

Birleşik Kıbrıs Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası açma hakkı - Siyasi partilerin kuruluş olarak değerlendirilmemesi - Sadece Mecliste temsil edilen Siyasi Partilerin iptal davası açma ehliyetine sahip olması.KKTC Anayasası - Md.147

İndir

20.04.2017

A/M
Numara:4/2015
D. No:5/2017

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - Havale için gereken şartlar - Etkenlik hususu.KKTC Anayasası - Md.148

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon