Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.02.2008

A/M
Numara:6/2006
D. No:1/2008

Demokrat Parti ile Cumhuriyeti MeclisiCumhuriyet Meclisi İçtüzük DeğişikliğiAnayasanın 1378(1) ve (2) 10 12 70(3) 81(4) maddeleri

İndir

28.02.2008

A/M
Numara:10/2007
D. No:2/2008

İstanbul Hava Yolları ve diğeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi ve diğeri arasındaAnayasya aykırılık - Yetki - Yasama yetkisinin Meclise ait olması - Yasama organı.Hava Alanları ve Limanlar (Ücretleri) Yasası Madde 23422 KKTC Anayasası Madde 14184748497989

İndir

08.11.2008

A/M
Numara:5/2008
D. No:3/2008

KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi arasındaGörüş bildirisi - Eşitlik ilkesiKamu Sağlık Çalışanları Yasası Madde 14 30 44

İndir

25.12.2008

A/M
Numara:9/2008
D. No:4/2008

KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi arasındaGörüş istemi - Yetki – Sayıştay Başkanına denetçilerden 3 aday önerme yetkisi tanınması KKTC Anayasası Madde 8 146 Sayıştay (Değişiklik) Yasası 56/2008 Madde 4(geçici) 67

İndir

18.06.2009

A/M
Numara:7/2008
D. No:2/2009

Cahit Cihan ve diğerleri ile KKTC Sağlık ve Çevre Bakanlığı arasındaEşitlik ilkesi - Dava açma hakkı - Anayasaya aykırılıkFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası madde 58(1)(d)

İndir

18.03.2016

A/M
Numara:2/2008
D. No:2/2016

KKTC Barolar Birliği ve diğeri ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaAnayasaya aykırılık - 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının 2. maddesinde yer alan "Suç Geliri" ve "Şüpheli İşlemé tefsirinin, 6 maddede yer alan "avukatlar ve/veya avukatlık büroları" söz dizisinin,Yasanın 4,7,8,9,10,11,12,13,14, ve 21. maddelerinin Anayasaasının 1, 17, 18, 19 ve 129. maddelerine aykırılık iddiası - Anayasa Mahkemesinin ilgili yasanın ilgili maddelerinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına oy birliğiyle karar vermesi.4/2008 Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası - Md. 2678910

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon