Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Yasa koyucunun takdir yetkisiAnayasanın 1,7,8,10,11,12,14(1),36,46,47.mad.

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:8,9/1998
D. No:2/1999

Neriman F. Karagözlü ile Fahri KaragözlüMal paylaşımı – Yeni yasanın mal birliği rejimini içermesi – Evlilik akti – Evlilik akti kendine özgü (sui generis) bir akittir – Kazanılmış hak – Evlilik birliği süresince elde edilen mal varlığına ilişkin hakların kazanılmış hak olarak tanımlanamaması -Yasa koyucunun takdir yetkisi 

İndir

29.04.1999

A/M
Numara:6/1998
D. No:1/1999

Çağ-Sen ile Cumhuriyet MeclisiGeçici personelin istihdamı – Anayasaya aykırılık -Yorum – Yasaların veya kurallarının Anayasaya uygun olarak yorumlanması gereği.Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10,49,72....150(1). Mad.

İndir

30.06.1999

A/M
Numara:1/1999
D. No:3/1999

Mehmet S. Uğraşın ile Cumhuriyet MeclisiDeğiştirilmiş şekliyle 18/78 sayılı Sayıştay Yasasının 6(1) ve 7(1) maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sayıştay başkan ve üyelerinin atanması –Anayasanın 72, 78, 121 ve 152. Maddeleri

İndir

02.12.1999

A/M
Numara:5,6,7/1999
D. No:4/1999

Hilmi Özen ile Bakanlar Kurulu25/99 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik Yasası)nın 3,4 ve 5. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Yasaların ileriye dönük olarak uygulanması – Kazanılmış hak – Yasa ile verilen hakların yasa ile geri alınabilmesiAnayasanın 1 ve 17. Maddeleri

İndir

30.12.1999

A/M
Numara:10/1999
D. No:6/1999

Ali Rıza Görgün ile BaşsavcılıkDeğiştirilmiş şekli ile 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 52.maddesinin (2).fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddası - Cezai ve sivil anlamda Mahkemeye saygısızlık suçu –Eşitlik ilkesi –Savunma hakkı – Cezai yargılama –Hukukun üstünlüğü ilkesi –Anayasanın 1,8,17,18,136,142 ve 152. Maddeleri

İndir

30.12.1999

A/M
Numara:8/1999
D. No:5/1999

Starcot Marketing Export Ltd. ile Tunca Bank KKTC Anayasasının 148.maddesinin (1).fıkrasının şart bendi ile ayni maddenin (3).fıkrasının yorumlanması istemi - Anayasa Mahkemesine havale – Anayasa Mahkemesine havale isteminde Mahkemelerin takdir yetkisiAnayasanın 148. Maddesi

İndir

27.01.2000

A/M
Numara:12,13/1999
D. No:1/2000

Yeni Lefke Koop. Kredi Şti. ile Ayşe TahsildaroğluBölüm 114 Kooperatifler Yasasının 53(5)(6) maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Hakemlik müessesesi – Hakem kararlarına karşı Mahkemeye başvurulamayacağı –Mahkemeye başvurma hakkı –Anayasanın 1,7,8, 17(1) ve 136(1). Maddeleri

İndir

16.06.2000

A/M
Numara:11/1999
D. No:2/2000

Demokrat Parti ile Cumhuriyet Meclisi7/79 Kamu Görevlileri Yasasının Geçici 21. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sözleşmeli personelin istihdamı – Sözleşmeli personelin görevinin asıl ve sürekli olmaması gereği –Anayasanın 1, 8, 72 ve 121. Maddeleri

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon