Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.01.1995

A/M
Numara:6/1994
D. No:1/1995

UBP ile Cumhuriyet Meclisi 2/94 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasasının tümünün batıl, geçersiz ve hükümsüz olduğuna dair emir istemi -İptal davalarında davanın geri çekilmesinin Mahkemenin iznine tabi olmasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

25.05.1995

A/M
Numara:10,11,12,13/1994
D. No:2/1995

UBP ile Cumhuriyet Meclisi53/77 Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 3(1)(2 maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - )Danışman kadrosu – Sözleşmeli danışman – Üst kademe yöneticisi – Üst kademe yöneticiliğine atanan bir kişinin siyasal makamın tercihi olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğu.Anayasanın 1, 3(4), 8, 10, 120 ve 147. Maddeleri

İndir

01.06.1995

A/M
Numara:2/1994
D. No:3/1995

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet MeclisiGerçek ve tüzel kişilerin vergilendirilmesi –Eşitlik – Eşitlik, özdeş durumlarda olanlar arasında sözkonusu olabilir.Anayasanın 1,3,5,7,8(1), 8(2). Mad.

İndir

08.06.1995

A/M
Numara:8/1994
D. No:4/1995

Yeni Kıbrıs Partisi ile Cumuriyet Meclisi12/94 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No.2) Yasasının 25(1) maddesi ile değiştirilen 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 68(1) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Siyasal Partiler Cumhuriyet Meclisinde temsil edildikleri sürece dava açma hakkına sahiptirlerAnayasanın 147. Maddesi

İndir

29.06.1995

A/M
Numara:9/1993
D. No:5/1995

Girne Belediyesi ile İskan Bakanı 55/89 sayılı Yasanın 11. maddesi ve özellikle 11(4), 11(5) ve 32 ile 32(2) maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Emirnamenin iptal davasına konu olup olmayacağı – İptal davası – İptal davasına konu olabilecek mevzuatAnayasanın 147. Maddesi

İndir

19.10.1995

A/M
Numara:6/1995
D. No:6/1995

Mehmet Fehmi ileAsime Raşitoğulları Terekesi memur Bölüm 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasasının 23(d) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Vasiyetname - Vasiyetnamede şekle ilişkin şartların vasiyetname yapma hakkını engellememesi ve zorlaştırmamasıAnayasanın 1,7,10,11,23(1) ve 24. Maddeleri

İndir

07.12.1995

A/M
Numara:4/1995
D. No:7/1995

Ziya Özak ile Bakanlar KuruluDeğiştirilmiş şekliyle 27/75 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşıması (Denetim) Yasasının 4(3) maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası -Kazanılmış hak kavramı – Yasaların kamu yararına ve objektif olarak yapıldığı karinesi –Anayasanın 1. Maddesi

İndir

21.12.1995

A/M
Numara:11/1995
D. No:8/1995

K.K.Genç İşadamları Derneği ile Cumhuriyet Meclisiİptal davası – Derneklerin iptal davası açması – Kurum ve kuruluşların kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren konularda iptal davası açabilmeleriAnayasanın 147. Maddesi

İndir

28.12.1995

A/M
Numara:9/1995
D. No:9/1995

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet Meclisi50/95 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasasının tümünün Anayasaya aykırılığı iddiası -Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir yasanın Yasama Meclisince yeniden düzenlenmesi –Vergilendirme – Emlak vergisi – Emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda dikkate alınacak faktör mali güçtür ve bu güç ilgili mükellefin ödeme gücü değildirAnayasanın 1,3,5,7,9, 36(1),75(1)..md.

İndir

18.01.1996

A/M
Numara:10/1995
D. No:1/1996

K.T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Cumhuriyet Mec 51%95 Belediyeler Yasasının 78. Maddesinin Anaaysaya aykırılığı iddiası -Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin Belediyeler Yasası altında düzenlenmesi –Resim ve harçların bir vergi olmadığı nedeniyle kişilerin mali durumuna göre saptanmaması ilkesi – Tüzük – Tüzüklerin Belediye Meclisince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca denetlenip yayınlanması -Meslek vergisi –-Vergi – Vergi tarh edilirken, vergi mükellefinin mali gücünün dikkate alınması gereğiAnaysanın 1,3,5,7,8(1)(2), 10, 36/1), 48. Maddeler

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon