Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.03.1994

A/M
Numara:14,15/1993
D. No:1/1994

Kıvanç Ltd ile Elektrik Kurumu66/93 sayılı Elektrik (Değişiklik) Yasası ile Esas Yasa olan Fasıl 170 Elektrik Yasasına eklenen geçici 1. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiası -Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi – Zaruri hal kavramı –Kazanılmış hak – Kamu iyiliği – Kamu iyiliği kavramının kamu yararı ve kamu düzenini ihtiva etmesi.Anayasanın 1 ve 75. Maddeleri

İndir

10.03.1994

A/M
Numara:7/1993
D. No:2/1994

Hakkı Nalbantoğlu ile Ekonomi ve Maliye Bak. 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının Değiştirilmiş şekliyle 3. maddesinin (6). fıkrasındaki “Erenköy’de mücahitlik yapan” söz dizisinin Anayasa aykırılığı iddiası -Eşitlik ilkesiAnayasanın 8. Maddesi

İndir

14.04.1994

A/M
Numara:1/1994
D. No:4/1994

Cumhurbaşkanlığı ile Yasama Meclisi Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasasının 3. maddesi ile Öğretmenler (Değişiklik) Yasasının 4.maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Sendikal haklar – Eşitlik ilkesi – Sosyal dengenin sağlanması –Sendikal faaliyetler –Anayasanın 1, 3(4), 8(1)(2), 10(2), 120,121.mad.

İndir

14.04.1994

A/M
Numara:6/1993
D. No:3/1994

Dr. Öztekin Öztekiner ile Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekliyle 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 9. maddesinin (1). fıkrasının şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Mecburi emeklilik – kamu görevlilerinin mecburi emekliye sevkedilmeleri – Anayasanın yasaklayıcı veya emredici bir kuralına aykırılığın gerekliliğiAnayasanın 1, 17(1), 12(2), 121(4), 152. Maddeleri

İndir

15.04.1994

A/M
Numara:8/1993
D. No:5/1994

Hilmi Adalıer ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Değiştirilmiş şekliyle 4/83 sayılı bedelli Askerlik Yasasının 4. maddesinin (2). Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı iddiası -Bedelli Askerlik – Eşitlik ilkesi – Eşitlik, kanun önünde yani hukuki eşitliktir – İhtisas sözcüğünün anlamı –Anayasanın 1, 8, 25 ve 59(1). Maddeleri

İndir

09.06.1994

A/M
Numara:4/1994
D. No:6/1994

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Vefa Jaber 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 42(4) maddesinin ve Yargıtay Hukuk 36/93 (D. 6/94) sayılı kararın Anayasaya aykırılığı iddiası -Yargıtay kararları – Mahkeme “kararlarının” havale edilip edilemiyeceği – Yargıda istikrar ilkesi –Anayasanın 1. ve 46. Maddeleri

İndir

27.06.1994

A/M
Numara:1/1993
D. No:7/1994

Ülfet Emin ve diğeri ile Saptama Değerlendirme Anayasanın Geçici Madde 1(2)’de yer alan “öncelikle” sözcüğünün yorumlanması istemi - Eşdeğercinin anlamı –Öncelik kriteri – Mülkiyet hakkı – Kesin tasarruf belgesi ile koçanın mülkiyet hakkı vermesi.Anayasanın 149. Maddesi

İndir

11.10.1994

A/M
Numara:11/1993
D. No:9/1994

İsmail Sadık Bundak ile Başsavcılık43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasasının 16. maddesinin ve Geçici Kuralların 1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Yorum –Anayasa Mahkemesinin yetkisi – Uluslararası antlaşmalar – Uluslararası antlaşmaların “usulüne göre” yürürlüğe konup konmadığının yargısal denetime açık olması Anayasanın 1, 10, 16(2)(c) ve 16(2)(g), 17(2), md

İndir

03.11.1994

A/M
Numara:7/1994
D. No:8/1994

Şakir Sömek ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Hastahane tabirinin Güvenlik Kuvvetlerinin ve KKTC’nin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında kullanılan kuvvetlerin Askeri Hastahaneler ile ona bağlı bulunan yurtdışındaki Askeri Hastahaneleri de kapsaması- EgemenlikAnayasanın 1,3,7,9,14,17, 89,152. Maddeleri

İndir

26.01.1995

A/M
Numara:6/1994
D. No:1/1995

UBP ile Cumhuriyet Meclisi 2/94 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasasının tümünün batıl, geçersiz ve hükümsüz olduğuna dair emir istemi -İptal davalarında davanın geri çekilmesinin Mahkemenin iznine tabi olmasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon