Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.01.1993

A/M
Numara:12/1991
D. No:1/1993

Zarar Görmüş Gün. Cemiyeti vd ile Cumhuriyet Mec..24/1991 sayılı İTEM Değişiklik Yasasının Anayasaya aykırı olup olmadığıAnayasanın 1.,8.,36.,159. ve Geçici 1(2)(4). Mad..

İndir

10.06.1993

A/M
Numara:3/1993
D. No:2/1993

Yusuf Özant vd ile Toprak Ürünleri Kurumu32/92 TÜK Yasasının 29/2 maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı...Anayasanın 1. ve 160. maddeleri...

İndir

25.11.1993

A/M
Numara:4/1993
D. No:3/1993

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet Meclisi59/92 sayılı T.Mal Vergisi Yasasının Anayasaya Aykırı olup olmadığı...Anayasanın 1,3,5,7,9,36,75 maddeleri...

İndir

31.12.1993

A/M
Numara:10/1993
D. No:4/1993

Mehmet Kayıkçı ile BRT Kurumu50/83 sayılı BRTK Yasasının 10/4 maddesinin Anayasaya aykırılığı...Anayasanın 1. ve 121/2,3 Maddesi

İndir

09.03.1994

A/M
Numara:14,15/1993
D. No:1/1994

Kıvanç Ltd ile Elektrik Kurumu66/93 sayılı Elektrik (Değişiklik) Yasası ile Esas Yasa olan Fasıl 170 Elektrik Yasasına eklenen geçici 1. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiası -Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi – Zaruri hal kavramı –Kazanılmış hak – Kamu iyiliği – Kamu iyiliği kavramının kamu yararı ve kamu düzenini ihtiva etmesi.Anayasanın 1 ve 75. Maddeleri

İndir

10.03.1994

A/M
Numara:7/1993
D. No:2/1994

Hakkı Nalbantoğlu ile Ekonomi ve Maliye Bak. 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının Değiştirilmiş şekliyle 3. maddesinin (6). fıkrasındaki “Erenköy’de mücahitlik yapan” söz dizisinin Anayasa aykırılığı iddiası -Eşitlik ilkesiAnayasanın 8. Maddesi

İndir

14.04.1994

A/M
Numara:6/1993
D. No:3/1994

Dr. Öztekin Öztekiner ile Bakanlar Kurulu Değiştirilmiş şekliyle 26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 9. maddesinin (1). fıkrasının şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Mecburi emeklilik – kamu görevlilerinin mecburi emekliye sevkedilmeleri – Anayasanın yasaklayıcı veya emredici bir kuralına aykırılığın gerekliliğiAnayasanın 1, 17(1), 12(2), 121(4), 152. Maddeleri

İndir

15.04.1994

A/M
Numara:8/1993
D. No:5/1994

Hilmi Adalıer ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Değiştirilmiş şekliyle 4/83 sayılı bedelli Askerlik Yasasının 4. maddesinin (2). Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı iddiası -Bedelli Askerlik – Eşitlik ilkesi – Eşitlik, kanun önünde yani hukuki eşitliktir – İhtisas sözcüğünün anlamı –Anayasanın 1, 8, 25 ve 59(1). Maddeleri

İndir

27.06.1994

A/M
Numara:1/1993
D. No:7/1994

Ülfet Emin ve diğeri ile Saptama Değerlendirme Anayasanın Geçici Madde 1(2)’de yer alan “öncelikle” sözcüğünün yorumlanması istemi - Eşdeğercinin anlamı –Öncelik kriteri – Mülkiyet hakkı – Kesin tasarruf belgesi ile koçanın mülkiyet hakkı vermesi.Anayasanın 149. Maddesi

İndir

11.10.1994

A/M
Numara:11/1993
D. No:9/1994

İsmail Sadık Bundak ile Başsavcılık43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasasının 16. maddesinin ve Geçici Kuralların 1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Yorum –Anayasa Mahkemesinin yetkisi – Uluslararası antlaşmalar – Uluslararası antlaşmaların “usulüne göre” yürürlüğe konup konmadığının yargısal denetime açık olması Anayasanın 1, 10, 16(2)(c) ve 16(2)(g), 17(2), md

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon