Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.03.1989

A/M
Numara:3/1989
D. No:1/1989

Şener Levent vd ile Dr. Derviş Eroğlu vd.5/88 sayılı Mahkemeler (Değişiklik No.2) Yasasının 2(1) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1 ve 8(1)(2) maddeleri

İndir

31.03.1989

A/M
Numara:9/1989
D. No:2/1989

CTP ile KKTC meclisi vd41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasına değişiklik getiren 12/1989 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasa-sının veya bunun belirli maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

14.04.1989

A/M
Numara:1/1988
D. No:3/1989

Aziz Kent ile Hilmi Fuat ve dierleriVakfn kaydedilmesi emrinin iptali iin bir certiorari emri ve emrin uygulanmasn nlemek iin bir prohibition emri talebiFasl 337, Md. 9(5)

İndir

18.04.1989

A/M
Numara:8/1988
D. No:3/1989

Niyazi Ramadan ile Saptama Değ. Taz. Kom. Değiştirilmiş şekli ile 7/80 sayılı Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasasının 8 ile 10. maddelerinin eşdeğerde mal isteme hakkına haiz KKTC yurttaş- larının öncelik haklarını korumadığı oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 3, 5, 7, 36, 159(2)(4) maddeleri

İndir

25.04.1989

A/M
Numara:21/1987
D. No:4/1989

Su, Jeoloji ve Mad. Da. İle KKTC Meclisi38/1987 sayılı Yasa ile Emeklilik Yasasına getirilen bazı değişikliklerin veya bu değişiklikleri öngören madde ve fıkraların iptali istemiAnayasanın 147. Maddesi

İndir

01.06.1989

A/M
Numara:14/1988
D. No:5/1989

Ali Gazioğlu ile Güv. Kuv. Kom.33/84 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 15/79 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının 51(2)(3)(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) maddelerinin kişiye isnat olunan hususların açıkça ve yazılı olarak bildirilmesini, yazılı savunmasının istenmesini ve ona belli bir süre tanınmasını öngörmediği oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8(1), 10(1)(2), 17(2), 18(4). Mad.

İndir

30.06.1989

A/M
Numara:7/1989
D. No:6/1989

K.T. Benzinciler Bir. İle Bakanlar Kurulu(a) 1989 Fiyat İstikrar Fonu (Benzin) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesinin 2(2) maddesi ile bu emirnameye ekli Cetvel II’nin ve (b) 1984 Fiyat İstikrar Fonu (Gazyağı, Motorin (Mazot) ve Fuel-Oil) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesinin 2(2) maddesi ile bu emirnameye ekli Cetvel II’nin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 48 ve 75. Maddeleri

İndir

21.09.1989

A/M
Numara:1,2/1989
D. No:7/1989

Merkezi Ödenekli İzin Fonu ile Dercom Ltd. vd18/71 sayılı Yıllık Ödenekli İzin Yasasının 14. maddesinin (1). fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve söz konusu iştirak bedelini ödemeye icbar edilir” söz dizisinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 18(3). Maddesi

İndir

05.10.1989

A/M
Numara:5/1989
D. No:8/1989

Ahmet Tahsin Taşlı ile İskan Bak. vd.41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 64, 68 ve 90. maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 14.6.1985 tarihli Resmi Gazetenin Ek III’ünde A.E.300 olarak yayınlanan 1985 Terkedilen ve Özel Bölgelerdeki Taşınmaz Mallar ile Yabancılara Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Tüzüğünün 4. maddesinin;Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 8. Maddeleri

İndir

05.10.1989

A/M
Numara:13/1989
D. No:9/1989

KKTC Cumhurbaşkanı ile Yasama meclisiTemel sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 13. maddesi ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 10. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 160. Maddesi

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon