Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.01.1987

A/M
Numara:11/1986
D. No:1/1987

Başsavcılık ile KİPO Gazetecilik Şti.Fasıl 154 Ceza Yasasının 20, 47(b), 48(d) maddeleri ile 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 52(1)(c) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 24 ve 26. Maddeleri

İndir

23.02.1987

A/M
Numara:3/1986
D. No:2/1987

Leonard Fairclough (Hotels) Ltd. ile K.T.T.İş. LtdFasıl 148 Haksız Fiiller Yasasının 43. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 159(1)8h) ve 159(3) maddeleri

İndir

03.03.1987

A/M
Numara:26/1986
D. No:3/1987

Başsavcılık ile Hasan Mevlit Vazaro38/82 Para ve Kambiyo İşleri Yasasının 77(1)(a) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıKTFD Anayasası 28(1), 62(4), KKTC Ana.18(1),75(4)

İndir

17.04.1987

A/M
Numara:27/1986
D. No:4/1987

Vasfiye Hüseyin ile İskan Bakanlığı41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasını tadil eden 23/85 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 15. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasasının 17. maddesi

İndir

21.04.1987

A/M
Numara:2/1986
D. No:5/1987

Leonard Fairclough Ltd ile K.T.T.İşlet.Anayasa maddesi 159 (1)(b)’nin yorumlanması bilhassa madde 159 (1)(b)’de sözü edilen “terkedilmiş veya sahipsiz taşınmaz mal” deyimlerinden ne anlaşılacağının yorumu;istemiAnayasanın 149. Maddesi

İndir

28.04.1987

A/M
Numara:15/1986
D. No:6/1987

G.K.K.Askeri Savcılık ile Tğm.Ahmet Çelik34/83 sayılı Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasının 20. maddesinin (5). fıkrasının, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,8,17 ve 156. Maddeleri

İndir

05.05.1987

A/M
Numara:14/1985
D. No:7/1987

Orhan Kahya ile Bakanlar Kurulu vd23/85 sayılı Yasanın 2 ve 4. maddeleri ile İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 3 ve 24. maddelerine yapılan değişiklikler, 3. maddesine eklenen (d) fıkrası ve 24. maddesinin (1). fıkrasının ikinci paragrafının dördüncüsü satırındaki “verilir” sözcüğünden sonra eklenen söz dizisinin; Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 36 ve Geçici 1(2) maddeleri

İndir

15.05.1987

A/M
Numara:3/1987
D. No:3/1987

Alba Export Co. Ltd. ve diğerleri ile Dercom International ltd.Certiorari ve prohibition emirleri - Ek ve munzam tafsilat talebiH.M.U.T. E.19, n.6 ve 8

İndir

04.06.1987

A/M
Numara:23/1985
D. No:8/1987

Orhan Kahya ile Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulunun 13.3.1985 tarihli olup 21 Mart 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “ KKTC Sınırları Dahilinde Bulunan İstasyonları” başlıklı kararı ile bunu tadil eden 20.5.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararının, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,8,159 ve Geçici 1. Maddeleri

İndir

26.06.1987

A/M
Numara:21/1985
D. No:9/1987

TKP ile KKTC Meclisi56/1983 sayılı Olağanüstü Durum Yasasının tümünün Anayasanın Başlangıç kısmına ve 1,3,4,7,10,12,95(1),(h),111,124,125,126 ve 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptalini ve (b) aynı Yasanın her ikisi de dahil olmak üzere 4’üncüden 23’üncüye kadar olan maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 3, 4, 7, 10, 12, 95(h) 111.... Mad.

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon