Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.02.1986

A/M
Numara:31/1985
D. No:1/1986

K.T.Petrolleri Ltd. ile İskele Belediyesi15/80 sayılı Belediyeler Yasasının 94’den 107’e kadar olan maddeleri ile 110 ve 113.maddelerinin ve I., III. ve IV.Cetvellerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 7, 8 ve 75.maddeleri

İndir

18.02.1986

A/M
Numara:16/1985
D. No:3/1986

Erdoğan Erdem ile Güve. Kuv. Kom.15/85 sayılı Mücahitlik Hizmetini Belgelendirme Yasasının 3, 4 ve 5. maddelerinin Anayasaya aykırılığıAnayasanın 136,137,138,152,156 ve 157. Maddeleri

İndir

18.02.1986

A/M
Numara:19/1985
D. No:2/1986

Kazım A. raşit Co. Ltd. ile Ekonomi ve Maliye Bak.54/83 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 26/78 sayılı Fiyat İstikrar Fonu Yasasının 7. maddesinin (3) fıkrasından sonra gelen şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,5,7,8,10,11,46,75, 122. Maddeleri

İndir

16.05.1986

A/M
Numara:10/1985
D. No:4/1986

Zahiye Altay haydar ile Eski Eserler ve Anıtlar..35/75 sayılı Eski Eserler Yasasının 5, 9 ve değiştirilmiş 10. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 36 ve 39. Maddeleri

İndir

23.05.1986

A/M
Numara:14/1985
D. No:5/1986

Orhan Kahya ile Cumhuriyet Meclisi23/85 sayılı Yasa ile İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasına getirilen bazı değişikliklerin veya bu değişiklikleri öngören madde ve fıkraların ve 10.6.1985 tarihinde yayınlanan Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları Hak Sahipleri Tespit Tüzüğünün veya bazı maddelerinin iptali istemi................

İndir

18.09.1986

A/M
Numara:6/1986
D. No:6/1986

Başsavcılık ile İrfan DürüsterFasıl 155 Ceza Usulü Yasasının 107. maddesinin, 11/59 sayılı Yasa ile tadil edilmiş şekli ile Fasıl 57 Ateşli Silâhlar Yasasının 7(1)(a)(b), 7(4)(a), 26 ve 27. maddelerinin ve Fasıl 154 Ceza Yasasının 242. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 2(2), 4, 7, 94(1)(3), 161(1)(3) mad.

İndir

12.11.1986

A/M
Numara:12/1985
D. No:7/1986

DHP ile KKTC Meclisi17/85 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 133A maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

19.11.1986

A/M
Numara:30/1985
D. No:9/1986

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi ile Nihat Mustafa17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 7.6.1984 tarihli Resmi Gazete’de Ek III’de 300 sayılı olarak yayınlanan Kararnamenin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7, 8, 10, 11, 12 48/2) ve 49(4). Mad

İndir

27.11.1986

A/M
Numara:17/1985
D. No:10/1986

CTP ile KKTC Meclisi26/1985 sayılı Yasa ile değiştirlmiş şekli ile 1976 Sosyal Sigortalar Yasasının 61, 83 ve Geçici 9. maddelerinin, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8 ve 10. Maddeleri

İndir

09.12.1986

A/M
Numara:18/1985
D. No:11/1986

CTP ile KKTC Meclisiumhuriyet Meclisinin ‘Meclisteki Siyasal Parti Gruplarına, Sayıları ile orantılı olarak, Başkanlık Divanında Düşen Görev Yeri Sayısını saptayan’ 17 Temmuz 1985 tarihli kararı ile yine aynı tarihte Girne Milletvekili Sait Güven’i Meclis Başkan Yardımcılığına getirme kararının ve genel olarak Başkanlık Divanının oluşumu ile ilgili karar ve işlemlerinin Anayasaya aykırılığıAnayasanın 81 ve 83. Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon