Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

A/M
Numara:19/1980
D. No:4/1981

......53/1977 sayılı Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 3(3) ve 8. maddelerinin Anayasaya Aykırılığı iddiasıAnayasanın 93 ve 131. Maddeleri

İndir

 

A/M
Numara:21/1980
D. No:3/1981

Turhan Öztürk ile KTFD Bakanlar Kurulu26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 9(1) maddesinin şart bendinin Anayasaya Aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 93. Maddeleri

İndir

08.01.1981

A/M
Numara:25/1980
D. No:1/1981

TKP ile KTFD Meclisi23/80 Mahkemeler (Değişiklik) Yasasının tümünün iptali istemiAnayasanın 1, 4, 78, 102, 103, 104, 105 .. Mad.

İndir

14.01.1981

A/M
Numara:18/1980
D. No:2/1981

Kemal Tunç ile İçişleri ve İskan Bak.41/77 İTEM Yasasının 38(2)(3) ve 29(1)(3)(5) maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 5, 6 ve 7. Maddeleri

İndir

23.01.1981

A/M
Numara:12/1980
D. No:5/1981

Cevdet Beysoydan ile Emniyet Genel Müdürlüğü1958 Polis (Genel) Tüzüğünün 8(2) maddesinin Anayasanın 1. maddesine aykırılığı iddiasıAnayasanın 1. Maddesi

İndir

26.01.1981

A/M
Numara:14/1980
D. No:6/1981

KTFD ile Mustafa Hasan Hacı Osman15/62 sayılı 1962 Zorla Mal İktisabı Yasasının tazminatı tesbit eden hükümlerinin yani 10(a) maddesinin Anayasaya özellikle Anayasanın 33(1)(c) maddesine aykırı olup olmadığı konusuAnayasanın 33(1)(c) maddesi

İndir

28.01.1981

A/M
Numara:20/1980
D. No:7/1981

TKP ile KTFD Meclisi21/80 sayılı 1980 Mali Yılı Bütçe (Değ. No.2) Yasasının tümünün iptali istemiAnayasanın 1, 4, 65, 66, 73, 74, 75, 105, 113. Mad

İndir

27.02.1981

A/M
Numara:13/1980
D. No:8/1981

İbrahim Beray Ahmet ile İntibak Komisyonu7/79 Kamu Görevlileri Yasasının 50, 51, 52, 53, 114 ve 115. Maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5 ve 7. Maddeleri

İndir

03.03.1981

A/M
Numara:2/1981
D. No:9/1981

Latife Ahmet ile Mehmet Ramadan2/78 Konut Kiralarının Dondurulması (Geçici Kurallar) Yasasının 3, 4 ve 5. Maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 31. Maddeleri

İndir

03.04.1981

A/M
Numara:9/1979
D. No:10/1981

TKP ile KTFD Meclisi9/79 Emeklilik (Değ) Yasasının 2, 9, 14, 16. Maddelerinin Anayasaya aykırılık nedeniyle iptali istemiAnayasanın 1, 4, 7, 93 ve 113. Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon