Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine 29-30 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu’na katılmıştır.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon