Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F.Şefik, 18 Nisan 2016 tarihinde Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit’e iade-i ziyarette bulunmuştur.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon