Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Adliye Kurulu, 05 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Av. Hazal Hacımulla, Av. Seran Bensen ve Av. Zehra Yalkut Bilgeç’i Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atadı.

Atanan Yargıçlar 05 Nisan 2016 tarihinde Yüksek adliye Kurulu huzurunda gerçekleştirilen yemin töreninden sonra görevlerine başladı.
Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon