Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Adliye Kurulu, 04 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Başkanı Beril Çağdal’ı Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atadı.

Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Beril Çağdal, 04 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek görevine başlamıştır.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon