Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Adliye Kurulu, 23 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Av. Hazan Aksun, Av. Umut İnan ve Av. Murat H. Soytaç’ı Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atadı.

Atanan Yargıçlar 23 Kasım 2015 tarihinde Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleştirilen yemin töreninden sonra görevlerine başladı.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon