Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Adliye Kurulu, 16 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Düriye Elkıran’ı Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Yargıç Musa Avcıoğlu’nu Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atadı.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon