Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Adliye Kurulu, 16 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Başkanı Bertan Özerdağ’ı Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atamıştır.

Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Bertan Özerdağ, 11 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı huzurunda yemin etmesini müteakip 16 Kasım 2015 tarihinde görevine başlamıştır.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon