Ana menuyu geç or Gec


2015-2016 Adli Yılı Açılışı, 16 Eylül 2015 tarihinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Devlet Erkanı ve hukukçular yanında, Yüksek Mahkemenin davetlisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyelerinden Sayın Recep Kömürcü ile Sayın Rıdvan Güleç, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Serdar Özgüldür, T.C Adalet Akademisi Başkanı Sayın Yılmaz Akçil ile Adalet Akademisi Başkan Yrd. Sayın Mustafa Artuç, Danıştay 16. Daire Başkanı Sayın Fethi Aslan, Danıştay Genel Sekreteri ve Üyesi Sayın İsmail Hakkı Sayın, Yargıtay Birinci Başkanlık Tetkik Hakimi Sayın Lütfi Gürgen, Adalet Akademisi Hakimi Sayın Osman Hazır, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi Üyeleri Sayın Fatos Lulo ile Sayın Besnik İmeraj, Pakistan Yüksek Mahkeme Yargıçları Sayın Mian Saqib Nisar ile Sayın Asif Khosa ve Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Dr. Altay Suroy katıldılar.

İlk kez Türkiye’deki tüm Yüksek Yargı Mahkemelerinden ve Türkiye dışındaki Ülkelerin Anayasa ve Yüksek Mahkemelerinden geniş katılımla gerçekleştirilen Törende, Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Şafak Öneri, Barolar Birliği Başkanı Sayın Ünver Bedevi, Başsavcı Sayın Aşkan İlgen, konuk Başkan ve Üyeler ile Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı konuşma yaptılar.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon